Giáo DụcLớp 12

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este – Lipit

Xin giới thiệu đến các bạn Tài liệu 200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este – Lipit được chúng tôi tổng hợp chi tiết, và đăng tải ngay sau đây. Đây là tài liệu vô cùng bổ ích dành cho các em học sinh học sinh phục vụ cho học tập, ôn thi giữa kì, ôn thi cuối kì, cũng như ôn thi THPT Quốc gia sắp tới. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Bài tập trắc nghiệm Hóa học este lipit

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: 200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este – Lipit

Câu 1: Hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

A. CH3CH2Cl B. HCOOC6H5 C. CH3CH2ONO2 D. Tất cả đều đúng

Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOC6H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOH D. CH3COOCH3

Câu 3:Chất nào sau đây không phải là este?

A. HCOOCH3 B . C2H5OC2H5 C. CH3COOCH3 D. C3H5(COOCH3)3

Câu 4: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b. B. CnH2n – 2O2. C. CnH2n + 2 – 2bO2b. D. CnH2nO2.

Câu 5: Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n ≥ 2) B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2) C. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) D. CnH2nO ( n ≥ 2)

Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?

A. chủ yếu gốc axitbeos không no B. glixerol trong phân tử

C. chủ yếu gốc axit béo no. D. gốc axit béo.

Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

A. Hidro hóa axit béo B. Đehidro hóa chất béo lỏng

C. Hidro hóa chất béo lỏng D . Xà phòng hóa chất béo lỏng

Câu 8: Chọn phát biểu đúng?

A. Chất béo là triete của glixerol với axit B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ

C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo D. Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Câu 9:Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A. Tách nước B. Hidro hóa C. Đề Hidro hóa D. Xà phòng hóa.

Câu 10: phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm B. Đun Nóng glixerol với các axit béo

C. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm D. Cả A, C đều đúng

Download file tài liêu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!