Tổng hợp

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về Thanh Chương – Tuần 2

Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương” được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, với 10 câu hỏi trong thời gian 10 phút. Cuộc thi nhằm ôn lại lịch sử chặng đường 90 năm Đảng bộ và Nhân dân Thanh Chương đã đi qua (01/09/1930 – 01/09/2020). Bên cạnh đó, còn có thể tham gia thêm Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Nghệ An.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về Thanh Chương – Tuần 2

Câu 1: Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931), người thanh niên nào đã trở thành tấm gương liệt sỹ tiêu biểu của huyện Thanh Chương – nơi đánh dấu sự ra đời đầu tiên của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh? Anh hy sinh ngày tháng năm nào?.

Câu 2: Ban Chấp hành Đoàn TNCS huyện Thanh Chương được thành lập vào thời gian nào?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi tìm hiểu về Thanh Chương – Tuần 2

Câu 3: Cuộc binh biến Đô Lương (1/1941) khởi điểm đầu tiên tại địa danh nào của huyện Thanh Chương? Ai là người lãnh đạo?.

Câu 4: Sau cách mạng tháng 8/1945, Chính phủ lâm thời huyện Thanh Chương được thành lập vào thời gian nào? Gồm bao nhiêu uỷ viên?

Câu 5: Các đồng chí uỷ viên sau cách mạng tháng 8/1945 của Chính phủ lâm thời huyện Thanh Chương bao gồm:

Câu 6: Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức Thanh niên Cộng sản đoàn được thành lập gồm 9 uỷ viên. Trong 9 uỷ viên đó có 1 đồng chí quê Thanh Chương. Bạn hãy cho biết đồng chí đó là ai? Quê ở xã nào?

Câu 7: Trong thời kỳ chống thực dân Pháp đô hộ, “Kiếm Phong” là bí danh của đồng chí nào của huyện Thanh Chương?

Câu 8: Người phụ nữ đầu tiên của tỉnh Nghệ An, quê Thanh Chương trúng cử đại biểu Quốc hội khoá I là ai?

Câu 9: Các vị đại biểu quốc hội khóa I quê ở Thanh Chương gồm:

Câu 10: Bạn hãy cho biết tên, quê quán của đồng chí mà Bác Hồ đã đánh giá rất cao về cuộc đời hoạt động cách mạng của bà trong đoạn trích dưới đây: “Đồng chí ….đã có công lao nuôi dưỡng nhiều lớp cán bộ, đặc biệt là lớp tuổi măng non, bổ sung cho đội ngũ cán bộ cách mạng nước ta. Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp hiện nay đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội đã từng được đồng chí … nuôi nấng hoặc săn sóc, giúp đỡ lúc hoạt động ở Thái Lan. Trong đó có cả Bác nữa” (Hồ Chủ Tịch).

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về Thanh Chương – Tuần 1

Câu 1: Tên huyện Thanh Chương có từ khi nào?

Câu 2: Trước năm 1930, Thanh Chương từng là đại bản doanh của nghĩa quân nào?

Câu 3: Đầu năm 1930, ở Thanh Chương xuất hiện các chi bộ cộng sản nào?

Câu 4: Đảng bộ huyện Thanh Chương được thành lập ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Tại Xuân Tường, ngày 01 tháng 9 năm 1930.

B. Tại đền Tiến Sơn (Thanh Long), ngày 20 tháng 3 năm 1930.

C. Tại Võ Liệt, ngày 07 tháng 9 năm 1930.

D. Tại Dùng, ngày 02 tháng 9 năm 1945.

Câu 5: Kỳ Đại hội đầu tiên của Đảng bộ huyện Thanh Chương diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 4/10/1930, tại làng Xuân Tường.

B. Ngày 4/10/1930, tại Hoa Quân.

C. Ngày 31/10/1946, tại xã Kim Bảng.

D. Ngày 4 tháng 10 năm 1947 tại Đại Đồng.

Câu 6: Bí thư Huyện uỷ đầu tiên của huyện Thanh Chương là ai? Thời gian giữ chức vụ?

A. Đồng chí Tôn Thị Quế, giữ chức vụ từ 20/3/1930-6/1930.

B. Đồng chí Tôn Gia Tinh, giữ chức vụ từ 20/3/1930-6/1930.

C. Đồng chí Trần Trạch, giữ chức vụ từ 20/3/1930-6/1930.

D. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, giữ chức vụ từ 20/3/1930-6/1930.

Câu 7: Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ huyện Thanh Chương có những đồng chí nào sau đây?

A. Tôn Gia Tinh, Hoàng Thuyết, Tôn Thị Quế.

B. Trần Trạch, Nguyễn Đình Thốc, Nguyễn Như Kỷ.

C. Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Văn Đồng.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 8: Thị trấn Thanh Chương được thành lập vào thời gian nào? Có tên là gì?.

A. Thị trấn Thanh Chương tên gọi là thị trấn Dùng; được thành lập vào ngày 12/10/1954.

B. Thị trấn Thanh Chương tên gọi là thị trấn Thanh Chương; được thành lập vào ngày 12/12/1976.

C. Thị trấn Thanh Chương tên gọi là thị trấn Dùng; được thành lập vào ngày 27/10/1984.

D. Thị trấn Thanh Chương tên gọi là thị trấn Dùng; được thành lập vào ngày 3/2/1886.

Câu 9: Từ khi thành lập đến năm 2020, Đảng bộ huyện Thanh Chương trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 26 kỳ Đại hội.

B. 27 kỳ Đại hội.

C. 31 kỳ Đại hội.

D. 35 kỳ Đại hội.

Câu 10: Trong kỳ Đại hội đầu tiên của Đảng bộ huyện Thanh Chương có bao nhiêu đại biểu của bao nhiêu chi bộ?

A. 25 đại biểu (của 23 chi bộ).

B. 24 đại biểu (của 24 chi bộ).

C. 23 đại biểu (của 23 chi bộ).

D. 20 đại biểu (của 27 chi bộ).

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!