Tổng hợp

Đáp án cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 diễn ra từ ngày 10/9/2021 – 29/11/2021, với 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết và Chung kết. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Học và làm theo Bác 2021 chia ra làm 3 bảng:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 • Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông.
 • Bảng B: Dành cho sinh viên.
 • Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Tuần 4 diễn ra từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021 cho cả 3 bảng A, B, C. Mỗi bảng sẽ có 30 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh tham gia trả lời trong vòng 10 phút. Với nội dung xoay quanh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam…… Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 4 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 – Tuần 4

Bảng A – Tuần 4

Câu 1: Trong Thư gửi các bạn thanh niên” (1/8/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy … thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhà nước
 2. đất nước
 3. dân tộc
 4. nước nhà

Câu 2: Cây cầu nào có điểm chính giữa là ranh giới tạm thời chia cắt đất nước thành hai miền (1954-1975) và là nơi diễn ra cuộc chiến “Chọi cờ”?

 1. Cầu Tràng Tiền
 2. cầu Nguyễn Văn Trỗi
 3. cầu Hàm Rồng
 4. cầu Hiền Lương

Câu 3: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (U1956), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, mà chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi trong … một nước Việt Nam hòa bình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quá trình xây dựng.
 2. sự nghiệp xây dựng
 3. xây dựng và bảo vệ
 4. công cuộc kiến thiết

Câu 4: Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

 1. Ray-mông Ô-brúc (Raymond Aubric).
 2. Ma-đờ-len Ri-phô (Madeleine Rifaud)
 3. Ray-mông Điệng (Raymonde Dien)
 4. Hang-ri Mác-lanh (Henri Martin)

Câu 5: Địa điểm nào là nơi những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam vào năm 1955, chấm dứt sự hiện diện ở Đông Dương?

 1. Sân bay Gia Lâm (Hà Nội)
 2. Hạ Long (Quảng Ninh)
 3. Bến Nghiêng (Hải Phòng)
 4. Cầu Long Biên (Hà Nội)

Câu 6: Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

 1. Vườn quốc gia Cát Tiên.
 2. Vườn quốc gia Cát Bà.
 3. Vườn quốc gia Côn Đảo.
 4. Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Câu 7: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải thi đua, tùy theo sức của các cháu làm được việc gì … cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. lợi lộc
 2. có ích
 3. hiệu quả
 4. kết quả

Câu 8: Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhân là:

 1. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.
 2. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.
 3. Khu dự trữ sinh quyến Mũi Cà Mau,
 4. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

Câu 9: Chính sách của Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với quân đội Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp giai đoạn từ tháng 9/1945 đến 3/1946 là gì?

 1. Hòa hoãn với thực dân Pháp và đánh đuổi quân đội Trung Hoa dân quốc
 2. Hòa hoãn với quân đội Trung Hoa dân quốc và đánh đuổi thực dân Pháp
 3. Hòa hoãn với quân đội Trung Hoa dân quốc và thực dân Pháp
 4. Đánh đuổi thực dân Pháp và quân đội Trung Hoa Dân Quốc

Câu 10: Trong kính của đồng bào (6/1941) Hồ Chí Minh viết: “Trong lúc này quyền lợi …. cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đăng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa nóng. Hãy chọn đáp án đúng.

 1. của người lao động
 2. thống nhất dân tộc
 3. dân tộc giải phóng
 4. của Đảng cộng sản

Câu 11: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. cho chu đáo.
 2. cho thật tốt.
 3. cho đến nơi.
 4. cho kỳ được.

Câu 12: Trong bài Cán bộ và đời sống mới (9/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “… muốn cho xứng đáng, phải làm được việc. Muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dán phục, dân yêu”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Chính phủ
 2. lãnh đạo
 3. cán bộ
 4. Đảng viên

Câu 13: Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

 1. cần học nhân dân
 2. trước hết cần học ở trường
 3. học mọi lúc mọi nơi
 4. học lẫn nhau là cần thiết

Câu 14: Nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ai?

 1. Nguyễn Thị Định
 2. Nguyễn Thị Chiên
 3. Hoàng Ngân
 4. Nguyễn Thị Minh Khai

Câu 15: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải gắng, gắng giúp đỡ thương binh và gia đình chiến sĩ, gắng giữ gìn vệ sinh và giữ gìn kỷ luật, …………… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. gắng tập luyện
 2. gắng học hành
 3. gắng hy sinh
 4. gắng vui khỏe

Câu 16: “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam”(7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ to là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. coi trọng.
 2. tự do.
 3. khuyến khích.
 4. phát huy.

Câu 17: “Trong ngày hôm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình”. Câu này là của gi?

 1. Đại tướng Hoàng Văn Thái
 2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 3. Đại tướng Lê Trọng Tấn
 4. Đại tướng Văn Tiến Dũng

Câu 18: Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh, thành phố nào?

 1. Ninh Bình.
 2. Thanh Hóa.
 3. Quảng Ninh.
 4. Hải Phòng.

Câu 19: Bốn tỉnh đầu tiên giành được chính quyền frong Cách mạng Tháng Tám – 1945 gồm những tỉnh nào?

 1. Thái Bình, Thanh Hóa, Huế, Sài Gòn
 2. Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng
 3. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam
 4. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình

Câu 20: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật … mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. kiên quyết
 2. dân chủ
 3. trong sạch
 4. vững mạnh

Câu 21: Trong bài nói chuyện tại Đại hội Liên hoan Thanh niên tích cực ngành đường sắt (1956), Hồ Chí Minh nói “Nếu không học tập văn hoá, không có trình độ văn hoá thì không học tập được kỹ thuật, không học tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu cầu kinh tế nước nhà; nhưng phải chú ý học tập …vì nếu chỉ học văn hoá, kỹ thuật mà không có … thì như người nhắm mắt mà đi.”. Hãy chọn đáp án đúng.

 1. chính trị
 2. mĩ hoc
 3. lý luan
 4. đao đức

Câu 22: Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 15/5/1941
 2. 15/7/1950
 3. 21/6/1965
 4. 26/3/1953

Câu 23: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập.” Đoạn trích trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

 1. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)
 2. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946)
 3. Kính cáo đồng bào (6/1941)
 4. Tuyên ngôn độc lập (1945)

Câu 24 Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào năm nào?

 1. 1950
 2. 1954
 3. 1951
 4. 1953

Câu 25: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

 1. giáo dục HS yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công; cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.
 2. thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
 3. kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước ban, kết hợp với thực tiễn của nước ta.
 4. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiến độ xây dựng nước nhà.

Câu 26: Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó dùng là:

 1. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa sữa, khó khăn có gan chịu đựng
 2. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ ogi quyền
 3. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc
 4. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng

Câu 27: Trong bài Thư gửi “Quân nhân học báo” (1949), Hồ Chí Minh viết: “Quân nhân phải biết võ, phải biết văn, võ là như………, văn là như …….. của quân nhân.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chân trái, tay trái
 2. tay phải, chân trái
 3. bên trái, bên phải
 4. tay phải, tay trái

Câu 28: Trong văn kiện:“Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”” (6/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm … trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mũi, học suốt đời mới thuộc”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. công chức
 2. công bộc
 3. đày tớ
 4. người lãnh đạo

Câu 29: Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc(1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bênh bg hoa, chủ quan, hình thức, hơm danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng …của cán bộ, đảng viên?

 1. thiếu thực tiễn
 2. chưa học hỏi
 3. kém tính đảng
 4. kém lí luận

Câu 30: Trong bài thơ Con cáo và tổ ong, Bác Hồ viết: “Ong thấy cáo muốn cướp con/ Rủ nhau xám lại vây tròn cáo tại Chấm dầu châm mắt cáo giờ/ Cáo già đau quá phải sa xuống rồi.” Đoạn trích trên thể hiện tư tưởng chính gì của Hồ Chí Minh?

 1. làm việc có kế hoạch
 2. Đại đoàn kết toàn dân
 3. Nói đi đôi với làm
 4. Lấy yếu chống mạnh

Bảng B – Tuần 4

Câu 1: Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

 1. mất việc
 2. hỏng việc
 3. hiểu việc
 4. hết việc

Câu 2: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với địch phải thế nào?

 1. khôn khéo, thông minh
 2. kiên quyết khôn khéo
 3. quyết đoán, thông minh
 4. kiên quyết, thông minh

Câu 3: Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ sau đây (tức là chính phủ được bầu 1946) phải là một ….. Hãy chọn đáp án đúng:

 1. Chính phủ liêm khiết
 2. Chính phủ thuộc địa
 3. Chính phủ bù nhìn
 4. Chính phủ có thể làm việc

Câu 4: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với nhân dân phải thế nào?

 1. lễ phép, thật thà
 2. lễ phép, thẳng thắn
 3. kính trọng, thật thà
 4. kính trọng, lễ phép

Câu 5: “Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sử
Nguyễn Thị Định nữ tướng anh hùng
Chiến công Đồng Khởi vang vùng
Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu” (Dương Ngọc Tiễn)

Những câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

 1. Quảng Nam
 2. Bến Tre
 3. Đồng Tháp
 4. Quảng Ngãi

Câu 6: Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hồ Chí Minh nói tinh thần trách nhiệm là gì?

 1. Nắm vững chính sách, đi theo quần chúng, làm tròn nhiệm vụ
 2. Nắm vững chính sách, đi đúng đường, làm tròn nhiệm vụ
 3. Nắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phận
 4. Nắm vững chính sách, đi đúng hướng, làm tròn nghĩa vụ

Câu 7: Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước có biển?

 1. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
 2. đứng thứ 37 trong số 157 nước có biển
 3. đứng thứ 47 trong số 157 nước có biển
 4. đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

Câu 8: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an tich mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

 1. ân cần giúp đỡ
 2. chân thành giúp đỡ
 3. thân ái giúp đỡ
 4. đoàn kết giúp đỡ

Câu 9: Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để cập đến hoàn cảnh lịch sử nước ta ở giai đoạn nào?

 1. Trước cách mạng tháng Tám năm 1945
 2. Sau khi phát động Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 3. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ
 4. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu 10: Hòa để tiến là giải pháp giải quyết mối quan hệ Việt Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong giai đoạn nào sau đây?

 1. Từ 23 – 9 – 1945 đến 6 – 3 – 1945
 2. Từ 19 – 12 – 1946 đến 7 – 5 – 1954
 3. Từ 8 – 5 – 1954 đến 21 – 7 – 1954
 4. Từ 6 – 3 – 1946 đến 19 – 12 – 1946

Câu 11: Thị trấn Cái Rồng của huyện đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

 1. Lý Nhân Tông
 2. Lý Thánh Tông
 3. Lý Thái Tông
 4. Lý Anh Tông

Câu 12: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 1. 10/9/1960
 2. 20/12/1960
 3. 20/12/1959
 4. 17/1/1960

Câu 13: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với Chính phủ phải thể nào?

 1. tuyệt đối trung thành
 2. tuyệt đối tin tưởng
 3. tuyệt đối tận tụy
 4. tuyệt đối phục vụ

Câu 14: Trọng Bài nói chuyện lại buổi lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam (11/18 1945), Hồ Chí Minh đi dặn các cán bộ vừa tốt nghiệp phải:

 1. Công bình, chính trực
 2. Công tăm, chính trực
 3. Cần, kiệm, hi sinh, công bằng
 4. Siêng năng, tiết kiệm, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Câu 15: Trong “Hô hào nhân dân chống nạn đói” (11/1945) Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn phải có sáng kiến để tìm ra được cách làm việc mà không mất lòng dân. Nhất là đối với các chữ CẦN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG BẰNG thì các bạn ….cho dân chúng theo. Hãy chọn đáp án đúng.

 1. phải đi tận nơi, phải xem tận chỗ
 2. phải có biện pháp mạnh bắt buộc
 3. phải tuyên truyền, phải giải thích
 4. phải thực hành trước, phải làm gương.

Câu 16: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp

mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Bác viết trong văn kiện nào?

 1. Sách lược vắn tắt của Đảng
 2. Chính cương vắn tắt của Đảng
 3. Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Chương trình tóm tắt của Đảng

Câu 17: Báo Nhân dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng – được quyết định xuất bản văn lúc nào?

 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
 2. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951
 3. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935
 4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng I năm 1960

Câu 18: Quốc hội khóa I quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào thời gian nào?

 1. Ngày 6 – 5 – 1951
 2. Ngày 23 – 11 – 1946
 3. Ngày 31 – 1 – 1946
 4. Ngày 19 – 12 – 1746

Câu 19: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với tự mình phải thế nào?

 1. cần, kiệm, liêm, chính
 2. trung thành, dũng cảm
 3. chí, công, vô, tư
 4. kính trọng, lễ phép

Câu 20: Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam” (10/ 1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải…., nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình. Hãy chọn đáp án đúng:

 1. làm “quan cách mạng”,
 2. tu dưỡng đạo đức
 3. vừa làm, vừa học
 4. hi sinh gian khổ

Câu 21: Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

 1. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng.
 2. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận
 3. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang.
 4. Đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Giơnevơ

Câu 22: Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thể nào?

 1. đam mê
 2. tận tụy
 3. say mê
 4. chăm chỉ

Câu 23: Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982?

 1. 176 quốc gia
 2. 186 quốc gia
 3. 196 quốc gia
 4. 166 quốc gia

Câu 24: “Cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của họ để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước” là chủ trương của Đảng đối với tầng lớp, giai cấp nao?

 1. Tư sản mại bản
 2. Tư sản dân tộc
 3. Tiểu tư sản
 4. Địa chủ phong kiến

Câu 25: Điền từ còn thiếu vào câu thơ dưới đây trong bài Lời kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc (1951) của Hồ Chí Minh: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương … ….. phải thương nhau cùng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Con Hồng cháu Lạc
 2. Con Rồng cháu tiên
 3. Con rồng cháu tiên
 4. Con ông cháu cha

Câu 26: Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 có hiệu lực từ năm nào đến năm nay?

 1. Từ năm 1992 đến năm 2014
 2. Từ năm 1982 đến năm 1994
 3. Từ năm 1994 đến cuối năm 2014
 4. Từ năm 1994 đến 2018

Câu 27: Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

 1. Luật 1/59
 2. Luật 10/59
 3. Luật 5/57
 4. Luật 5/59

Câu 28: Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định thành lập một đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Quảng Nam
 2. Quảng Ngãi
 3. Quảng Bình
 4. Thừa Thiên

Câu 29: Trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan Chính phủ:

 1. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
 2. Việc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng được
 3. Việc gì khó quá, thì ta phải tránh
 4. Việc gì lợi cho chính quyền, cần làm ngay

Câu 30

Đoàn 759 với nhiệm vụ mở con đường chiến lược trên biển để chi viện cho chiến trường miền Nam được thành lập năm nào?

 1. 1959
 2. 1960
 3. 1965
 4. 1969

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 – Tuần 3

Bảng A – Tuần 3

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng (16/5/1955)

 1. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng).
 2. Quân ta tiếp quản Thủ đô Hà Nội.
 3. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi miền Nam.
 4. Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô.

Câu 2: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

 1. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mang
 2. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ
 3. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú
 4. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Câu 3: Trong bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải củng cố tốt và phát triển tốt…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tinh thần đoàn kết
 2. quốc phòng an ninh
 3. Đảng và Đoàn
 4. chi bộ “Bốn tốt”

Câu 4: Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uylism Ugbi (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tây Âu để … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bình
 2. giành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhất
 3. giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân loại toàn thế giói
 4. chống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa binh

Câu 5: Trong bài nói tại hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị (1963), Hồ Chí Minh cho rằng: “Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính…một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. chí công vô tư
 2. vô tư trong sáng
 3. vì nước, vì dân
 4. trung thực, giản dị

Câu 6: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ đoàn thanh niên lao động Việt Nam (19-1-1959) Hồ Chí Minh nói: “Để là người làm chủ nước nhà, thanh niên phải ra sức…. chính trị, kĩ thuật, văn hóa”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. học tập
 2. rèn luyện
 3. quan tâm
 4. trau dồi

Câu 7: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật …, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. đoàn kết
 2. trong sạch
 3. vững mạnh
 4. dân chủ

Câu 8: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Cuối cùng, tôi để lại … cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. một tình thương bao la
 2. những lời chúc tốt đẹp
 3. những tình cảm chân thành
 4. muôn vàn tình thân yêu

Câu 9: Bãi biển nào sau đây đã được bình chọn là một trong 100 bãi tắm đẹp nhất hành tinh?

 1. Bãi biển Sầm Sơn.
 2. Bãi biển Cửa Lò
 3. Bãi biển Nha Trang
 4. Bãi biển Đồ Sơn

Câu 10: Trong bài về đạo đức cách mạng (1976), Hổ Chí Minh viết: “Cách mạng là…, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. sự nghiệp của quần chúng
 2. sự nghiệp của dân tộc
 3. sự nghiệp của toàn dân
 4. sứ mệnh của nhân dân

Câu 11: Với chiến lược quân sự “tìm diệt”, Mĩ muốn. thay đổi điều gì trong cục diện chiến tranh ở chiến trường miền Nam giai đoạn 1965 – 1968?

 1. Giành lại thể chủ động trên chiến trường.
 2. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.
 3. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 4. Tạo lợi thế trên mặt trận ngoại giao.

Câu 13: Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đưa ra lập trường 4 điểm”. Đó là lập trường gì ?

 1. Lập trường độc lập
 2. Lập trường dân tộc
 3. Lập trường dân chủ
 4. Lập trường hòa bình

Câu 14: Trong bài Nhiều – báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no, phải luôn luôn cố gắng sắp xếp để có thật nhiều người … sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. trực tiếp
 2. tham gia
 3. cải tiến
 4. chỉ đạo

Câu 15: Trong bài nói chuyện tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, … là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết …, biết kỹ thuật.” Hãy chọn đáp án đúng?

 1. ngoại giao
 2. kinh tế
 3. văn hóa
 4. chính trị

Câu 16: Trong báo Nhân dân số 2107 (23-12-1959) Hổ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch thi cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải … ”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác
 2. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
 3. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập
 4. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

Câu 17: Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh nói về đức tính của nhân dân ta như thế nào?

 1. chăm chỉ, cần cù, chịu khó, tiết kiệm
 2. anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù
 3. anh hùng, mạnh mẽ, hăng hái xung phong
 4. có chí tiến thủ, khó khăn nào cũng vượt qua

Câu 18: Đời vua, chủ nào sau đây đã thành lập đội Hoàng Sa” đi khai thác hải sản và tìm lượm hóa vật của tàu trên quần đảo Hoàng Sa?

 1. Chúa Nguyễn
 2. Vua nhà Lê
 3. Chúa Trịnh
 4. Vua nhà Mạc

Câu 19: Nêu ý nghĩg câu nói của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người?

 1. cho thấy Bác rất sáng suốt, tài tình
 2. Khẳng định vai trò của việc trồng cây
 3. Khẳng định tầm nhìn xa của Bác
 4. Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục

Câu 20: Trong bài Tết trồng cây (5/2/1969), Hồ Chí Minh viết: “Mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là ….”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. lực lượng góp phần không nhỏ
 2. lực lượng chăm sóc cây
 3. lực lượng có vai trò nòng cốt
 4. lực lượng góp phần đắc lực

Câu 21: Trong Thơ mừng năm 1961, Hồ Chí Minh đã chúc cả nước điều gì? Hãy chọn đáp án đúng?

 1. Bắc Nam đoàn kết thành công
 2. Kế hoạch 5 năm thành công
 3. phong trào trồng cây thành công
 4. Hòa bình thống nhất thành công

Câu 22: Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy nếu được học chính trị, được hiểu, thì…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. khi ra làm việc sẽ khác ngay
 2. khi bắt tay vào làm sẽ tốt
 3. khi ra làm việc sẽ tốt hơn
 4. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

Câu 24: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng đáng là thế hệ của…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. anh hùng dân tộc
 2. cách mạng giải phóng dân tộc
 3. thanh niên làm theo lời Bác
 4. cách mạng Tháng Tám vẻ vang

Câu 25: Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miễn Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thể tiến công”?

 1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
 2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 1960).
 3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
 4. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973).

Câu 26: Hãy cho biết thái độ của Hồ Chí Minh với chính phủ thực dân Pháp khi viết: “Cái vui nhất là ngày đến Chính phủ cũng không nhận ra được khách thật của mình nữa và để chắc chắn trong nhiệm vụ tiếp tân, Chính phủ bèn đối đãi với tất cả người An Nam vào hàng vua chúa” (Vi hành)?

 1. hãnh diện trước sự đối đãi của Chính phủ thực dân Pháp với người An Nam
 2. mỉa mai cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua An Nam
 3. đau xót trước sự thờ ơ của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua nước Nam.
 4. vui mừng trước cách đối xử của Chính phủ thực dân Pháp đối với vua An Nam

Câu 27: Lực lượng nào đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh chính trị chứng “Việt Nam hoa chiến tranh” của Mĩ ở miền Nam?

 1. Công nhân, nông dân
 2. Nông dân, thợ thủ công
 3. Học sinh, sinh viên
 4. Tăng ni, phật tử

Câu 28: Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (1963), Hồ Chí Minh. viết: “Nội dung giáo dục cần chú trọng hơn nữa …”. Hãy chọn đáp án đúng?

 1. giáo dục tư tưởng
 2. về mặt đức dục
 3. giáo dục nhân cách
 4. về mặt trí dục

Câu 29

Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một, …, không gi được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. dân tộc Việt Nam là một
 2. Tổ quốc Việt Nam là một
 3. nhân dân Việt Nam là một
 4. đồng bào Việt Nam là một

Câu 30

Hòn đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất ở quần đảo Nam Du?

 1. Hòn Lớn
 2. Hòn Mốc
 3. Hòn Mấu
 4. Hòn Nồm

Bảng B – Tuần 3

Câu 1: Trong Đạo đức cách mạng (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định những chiến sĩ cách mạng có đạo đức là những người:

 1. trước phải nâng cao mức sống của cá nhân, sau đó mới chăm lo mức sống của nhân dân
 2. trước phải nghĩ đến cá nhân, sau phải nghĩ đến tập thể
 3. trước phải nâng cao mức sống nhân dân, rối mới nâng cao mức sống của cá nhân mình.
 4. trước phải nghĩ đến phấn đấu lập công danh, sự nghiệp

Câu 2: “Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào?

 1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12/1946)
 2. Lời kêu gọi quốc dân (9/1945)
 3. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (11/1946)
 4. Gửi các chiến sĩ miền Nam (12/1945).

Câu 3: Tỉnh nào ở nước ta là “quê hương” của phong trào “Gió Đại phong” (1961)?

 1. Quảng Nam
 2. Quảng Trị
 3. Quảng Ngãi
 4. Quảng Bình

Câu 4: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra tại thời điểm bây giờ thanh niên học là để biết yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Trong đó Yêu Tổ quốc theo ý Bác là gì?

 1. Cái gì trái với quyền lợi Tổ quốc, chúng ta kiên quyết chống lại
 2. Cần cố gắng thực hiện cuộc giảm tô và cải cách
 3. Thi đua tăng năng suất trong lao động và sản xuất.
 4. cầm súng đấu tranh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Câu 5: Trong báo Nhân dân (15/1/1955, Hồ Chí Minh viết: “Cho nên chúng ta cần phải có …để mọi người hiểu rõ: Lợi ích chung của nước nhà và lợi ích riêng của người dân là nhất trí; quyền. lợi của công dân và nghĩa vụ của công dân là nhất trí; đã là người chủ nước nhà thì phải phụ trách đối với Tổ quốc”. Hãy chọn đáp án dung

 1. giáo dục thể chất, thẩm mỹ
 2. giáo dục đạo đức công dân
 3. giáo dục đạo đức lối sống
 4. giáo dục tư tưởng chính trị

Câu 6: Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩg (8/1945), Hồ Chí Minh viết: “…là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn đấu của dân tộc ta trong lúc này. Hãy gia nhập …, ủng hộ ….,làm cho ….rộng lớn, mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. Hội cứu quốc
 2. Mặt trận thống nhất các dân tộc bị áp bức
 3. Việt Minh
 4. Đảng cộng sản Việt Nam

Câu 7: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói cần làm gì để thanh niên góp phần đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước?

 1. cần giáo dục về đạo đức cách mạng cho thanh niên
 2. cần tổ chức cho khéo, cho tốt lực lượng thanh niên
 3. cần đào tạo thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”
 4. cần nâng cao tinh thần cách mạng cho thanh niên

Câu 8: Chiến dịch Biên giới thắng lợi mang lại kết quả gì cho cuộc kháng chiến của ta?

 1. Phá vỡ thể bao vây của địch đối với căn cứ địa Việt Bắc
 2. Buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán.
 3. Đánh bại cuộc tấn công lớn của Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc.
 4. Giảm chân địch, tạo điều kiện cho việc di chuyển đầu não kháng chiến

Câu 9: Trong Nói chuyện với ngm nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Yêu đạo đức: chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm; xóa bỏ hết những vết tích nô lệ trong …….”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. cuộc sống hàng ngày
 2. tư tưởng và hành động
 3. việc làm, cử chỉ
 4. cách cư xử và suy nghĩ

Câu 10: Sau khi Pháp và chính phủ Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa Pháp, Đảng và Chính phủ đã quyết định chọn con đường đấu tranh nào sau đây?

 1. Hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp
 2. Hòa hoãn, nhân nhượng các đảng Việt Quốc, Việt Cách
 3. cầm súng chiến đấu chống quân Pháp
 4. Hòa hoãn, nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc

Câu 11: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói về việc ta với Pháp ký Tạm ước 14-9 như thế nào?

 1. biết là không chắc chắn, nhưng được gì hay nấy
 2. tạm ước sẽ mang lại hòa bình cho đất nước
 3. Tạm ước đó là cam kết chắc chắn giữa 2 bên
 4. đó là một việc làm chiến lược và quan trọng

Câu 12: Đảng, Chính phủ và nhân dân đã làm gì để giải quyết nạn đói?

 1. Xây dựng “Quỹ đảm phụ quốc phòng”
 2. Phong trào “Tuần lễ vàng”
 3. Xây dựng “Quỹ độc lập”
 4. Tổ chức “Ngày đồng tâm”

Câu 13: Trong Lời căn dặn học viên trong lễ khai trường trường võ bị Trần Quốc Toản (5/1946), Bác Hồ viết: “Mong rằng anh em ở đây, bao giờ cũng phải làm theo hai khẩu hiệu mà nó là mục đích của anh em:…….”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. học tập tốt, lao động tốt
 2. đoàn kết, đoàn kết thật thà
 3. trung với nước, hiếu với dân
 4. vì nước quên thân, vì dân quên mình

Câu 14: Trong bài Rõ như ban ngày (18/2/1966), Hồ Chí Minh viết: “Không bao giờ hy sinh độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình để đổi lấy…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. hoà bình
 2. tự do
 3. hạnh phúc
 4. thống nhất

Câu 15: Địa đạo Củ Chi nay thuộc địa phương nào của nước ta?

 1. Bình Phước
 2. TP Hồ Chí Minh
 3. Bình Dương
 4. Đồng Nai

Câu 16: Trong tác phẩm Đời sống mới năm 1947 của Hồ Chí Minh, học sinh cần tham gia việc tăng gia sản xuất để làm gì?

 1. Biết kính trọng sức lao động; quen khổ, biết tự làm lấy mà ăn; có ích cho việc học.
 2. Biết kính trọng sức lao động; quen khố; biết tự làm lấy mà tiêu; có ích cho sức khỏe.
 3. Biết kính trọng sức lao động; quen việc; biết tự làm lấy mà ăn; có ích cho sức khỏe.
 4. Biết kính trọng sức lao động; quen khổ; biết tự làm lấy mà ăn; có ích cho sức khỏe.

Câu 17: Trong bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản thủ đô (9/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các cán bộ chiến sĩ về thái độ đối với những người không kháng chiến, những người “dinh tê” (những người bỏ vùng tự do để vào ở trong vùng bị thực dân Pháp kiểm soát, trong thời kỳ kháng chiến) là:

 1. nên trông chứng họ cẩn thận, chúng ta nên hạn chế giao lưu với họ.
 2. nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chúng ta không nên đồng ý.
 3. nên khoanh vùng họ và có biện pháp giám sát họ một cách cẩn thận
 4. nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì chúng ta cần cộng tác với họ

Câu 18: Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh (9/1954), Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích kháng chiến là để giữ lấy và phát triển những thắng lợi của cách mạng tháng Tám, tức là…..”. Hãy chọn đáp án đúng:

 1. hòa bình, thống nhất, và dân cày có ruộng
 2. hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ
 3. hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, và dân quyền
 4. tự do, độc lập, hạnh phúc và công bằng

Câu 19: Ngày 21/12/1933, Thống đốc Nam kì kí nghị định sát nhập các đảo Trường Sa, An Bang, Ifu Aba, nhóm Song Tử, Logi ta và Thị Tử vào địa phận tỉnh nào sau đây?

 1. Vĩnh Long
 2. Gia Định
 3. Bà Rịa
 4. Thừa Thiên

Câu 20: Trong văn kiện Gửi đồng bào Việt Nam, người Pháp và người thế giới (23/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hi sinh tính mệnh. Tôi cũng…cho những người Pháp đã tử vong”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. ngậm ngùi thương xót
 2. vô cùng đau đớn
 3. tức giận, phẫn nộ
 4. nghiêng mình kính cận

Câu 21: Trong bản Chương trình tóm tắt của Đảng (in trong Văn kiện đảng 1929-1935) Hồ Chí Minh viết: “Đảng là …của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. đội tiên phong
 2. người lãnh đạo
 3. một tập hợp
 4. một tổ chức

Câu 22: Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phán tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

 1. Hình thoi.
 2. Hình chữ nhật.
 3. Hình vuông
 4. Hình tròn.

Câu 23: “Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Đoạn văn trên của Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

 1. Thư gửi thanh niên (4/1951)
 2. Gửi các chiến sĩ miền Nam (12/1945)
 3. Thư gửi đồng bào Nam Bộ (6/1946)
 4. Tuyên ngôn độc lập (1945)

Câu 24: Đảo nào sau đây có hình dạng như một con sư tử dáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

 1. Quan Lạn
 2. Đông Trong
 3. Ngọc Vừng
 4. Minh Châu

Câu 25: Cái tên Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào cuối thế kỷ XIX?

 1. Pháp
 2. Nhật
 3. Tây Ban Nha
 4. Mỹ

Câu 26: Phong trào đấu tranh của nông dân ở Nghệ – Tĩnh có điểm gì khác SO với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 ?

 1. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.
 2. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.
 3. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.
 4. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

Câu 27: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM
 2. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc
 3. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
 4. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 28: Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam dự Hội nghị Pari (1973) là ai?

 1. Lê Đức Thọ
 2. Nguyễn Thị Bình
 3. Nguyễn Duy Trinh
 4. Phạm Văn Đồng

Câu 29: Trong Lời tuyên bố với phóng viên báo “Pari – Sài gòn”(1946), Hồ Chủ tịch đã viết: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn … Tôi biết là nhân dân Pháp không muốn…”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. đình chiến
 2. mất mát
 3. chiến tranh
 4. thỏa hiệp

Câu 30: Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đổi với các vấn đề về tôn giáo. Hãy chọn đáp án đúng:

 1. Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín ngưỡng tự do
 2. Chính phủ chấp nhận tất cả các giáo phái cùng tồn tại
 3. Chính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cần
 4. Chính phủ không phân chia tôn giáo, đảng phái.

Bảng C – Tuần 3

>> Tiếp tục cập nhật

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 – Tuần 2

Bảng A – Tuần 2

Câu 1

Trong Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong phong trào toàn dân thi đua, chắc rằng ở trường cũng thi đuThầy thi đua dạy, trò thi đua họ Thầy và trò … đoàn. kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. luôn luôn
 2. thật thà
 3. cùng nhau
 4. quyết tâm

Câu 2

Vườn quốc gia ở vùng ven biển và vùng biển đảo Việt Nam được thành lập sớm nhất là:

 1. vườn quốc gia Côn Đảo.
 2. Vườn quốc gia Xuân Thủy.
 3. vườn quốc gia Phú Quốc.
 4. Vườn quốc gia Cát Bà.

Câu 3

“Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình”. Đây là nội dung của văn bản nào?

 1. Thư gửi Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ 1/11/1945
 2. Thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc 1946
 3. Luật đầu tư nước ngoài 1987
 4. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

Câu 4

Trong “Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc Giang” (4/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc răng: nước nhà là nước nhà của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ nước nhà. Quyền làm chủ đó là do cách mạng. thành công và kháng chiến thắng lợi đưa lại cho … ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Tổ quốc
 2. đất nước
 3. toàn dân
 4. nhân dân

Câu 5

Trong bài phát biểu tại: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam” (5/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “phải góp tài góp sức để cải tiến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là … rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhiệm vụ
 2. công việc
 3. trọng trách
 4. trách nhiệm

Câu 6

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vào thời gian nào?

 1. Ngày 26-3-1942
 2. Ngày 12-3-1941
 3. Ngày 10-5-1942
 4. Ngày 15-5-1941

Câu 7

Trong “Thư gửi các em học sinh”. (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. nhằm thực hiện mục tiêu
 2. đều nhằm hướng tới
 3. là thực hiện chủ trương
 4. đều nhằm mục đích

Câu 8

Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ | trống cho phù hợp.

 1. Toàn dân
 2. các cử tri
 3. Toàn Đảng
 4. Nhân dân

Câu 9

Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩg, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. phải chú trọng
 2. cần lưu ý
 3. phải coi trọng
 4. phải kết hợp

Câu 10

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. nhân dân
 2. nước nhà
 3. giai cấp
 4. nhà nước

Câu 11

Ai là là người chiến sĩ biệt động đã thực hiện cuộc đánh bom không thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ Robert McNamara ngày 2/5/1964 và bị xử tử hình?

 1. Nguyễn Văn Trỗi
 2. Võ Thị Thắng
 3. Trần Văn Ơn
 4. Nguyễn Thái Bình

Câu 12

Cơ quan nào làm nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất được thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 1951?

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. Mậu dịch quốc doanh
 3. Nhg Thương vụ
 4. Bộ Tài Chính

Câu 13

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN Tg nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hổng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 1. hăng hái anh dũng
 2. hăng hái xung phong
 3. quyết chí bền gan
 4. xung kích đi đầu

Câu 14

Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cho anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop.

 1. năng lực
 2. khả năng
 3. tiềm năng
 4. phẩm chất

Câu 15

Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

 1. cát Bà và Châu thổ sông Hồng.
 2. châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.
 3. Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.
 4. Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

Câu 16

Trong bài “Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thế nào là … và tác phong xã hội chủ nghĩg? Có ý thức làm chủ nước nhà, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩg, và tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan điểm
 2. phong cách
 3. tư tưởng
 4. tinh thần

Câu 17.

Hãy chọn đáp án đúng. Đoạn văn sau đây: “Trình độ văn hoá của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công cuộc khối phục kinh tế phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đoạn văn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào?

 1. Thư gửi các em học sinh (24/10/1955).
 2. Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá, (31/8/1960).
 3. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (16/10/1968).
 4. Thư gửi đồng bào đã thanh toán nạn mù chữ (24/12/1956)

Câu 18

Trong “Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Thanh Hóa” (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì nhân dân ta phải nâng cao tinh thần làm chủ. Mọi người phải làm …. của người chủ: cần kiệm xây dựng nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tròn trách nhiệm
 2. hết khả năng
 3. hết trách nhiệm
 4. hết nghĩa vụ

Đáp án: tròn nhiệm vụ

Còn tiếp……

Bảng B – Tuần 2

Câu 1

Trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt:

 1. đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.
 2. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa, kỹ thuật.
 3. lý tưởng xã hội chủ nghĩg, đạo đức, lối sống, văn hóa và công nghệ.
 4. đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật.

Câu 2

Trong bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩg (17-3-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên phải tích cực học hỏi để:

 1. góp phần tham gia đấu tranh thống nhất đất nước
 2. lao động có kỹ thuật và năng suất cao.
 3. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 4. lao động có kỷ luật và năng suất cao.

Câu 3

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tương lai là công việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
 2. tương lai là việc rất hệ trọng và rất cần thiết”.
 3. thế hệ trẻ cho đời sau là một việc rất quan trọng, cần thiết”.
 4. đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Câu 4

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người phải:

 1. vạch rõ nguyên nhân của khuyết điểm.
 2. vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm.
 3. chỉ nên nhấn mạnh những ưu điểm.
 4. hết sức nhấn mạnh những khuyết điểm.

Câu 5

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình mình cũng như phê bình người không nên:

 1. nói kỹ về khuyết điểm của những người khác
 2. dùng cách nói thẳng thắn, thiểu sự nể nang.
 3. dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc
 4. dùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.

Câu 6.

Trong “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (01-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên không được:

 1. hỏi nước nhà đã tạo cho mình điều kiện gì?
 2. hỏi nước nhà đã làm những gì cho mình?
 3. hỏi đất nước đã cho mình những quyền gì?
 4. hỏi đất nước đã cho mình những gì?

Câu 7

Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức và …, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. giáo dục chăm sóc cho tốt các cháu thiếu niên
 2. giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng
 3. giáo dục cho tốt các cháu thiếu nhi
 4. chăm sóc cho tốt các cháu nhi đồng

Câu 8

Trong một bài “Trả lời các nhà báo nước ngoài” năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến ham muốn của Người: “là đồng bào…”.

 1. ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
 2. được hạnh phúc như muôn vật hưởng ánh sáng mặt trời.
 3. ai cũng được hạnh phúc ấm no, ai cũng làm cách mạng.
 4. ai cũng được quan tâm giúp đỡ, ai cũng được học hành.

Câu 9

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

 1. có tầm quan trọng đặc biệt.
 2. rất quan trọng và rất cần thiết.
 3. quan trọng và có ý nghĩa to lớn.
 4. vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Câu 10

Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

 1. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrge)
 2. Hãng-ri Mác-tanh (Henri Martin)
 3. Mg-do-len Ri-pho (Madeleine Riffaud).
 4. Ray-mông Điêng (Raymonde Dien)

Câu 11

Trong số 4 ngành chính của hoạt động kinh tế biển là hàng hải, dầu khí, du lịch và nghề cá, thì ngành nghề nào có số lao động chiếm phần đông nhất?

 1. Hàng hải.
 2. Dầu khí.
 3. Nghề cá.
 4. Du lịch.

Câu 12

Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và thắng lợi của chiến dịch này đã mở ra thời kỳ chủ động trên chiến trường cho quân đội cách mạng Việt Nam. Hãy cho biết đây là chiến dịch nào?

 1. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
 2. Chiến dịch biên giới (1950)
 3. Chiến dịch Hòa Bình (1951-1952)
 4. Chiến dịch Việt bắc (1947)

Câu 13

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên fg là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên tg …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. nỗ lực rèn luyện và cống hiến cho lý tưởng cách mạng
 2. ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy
 3. không ngừng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 4. phát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấy

Câu 14

Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 15/7/1950
 2. 15/5/1941
 3. 21/6/1965
 4. 26/3/1953

Câu 15.

Trong bài “Đạo đức cách mạng” (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:

 1. cá nhân nằm trong tập thể, vì vậy có lợi ích của cá nhân mới có lợi ích của tập thể.
 2. Lợi ích cá nhân tồn tại song song với lợi ích tập thể, phải hài hòa với lợi ích chung.
 3. Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể.
 4. Quyền lợi cá nhân nằm trong quyền lợi tập thể, là một bộ phận quyền lợi tập thể.

Câu 16

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người cần phải:

 1. phải ráo riết, triệt để, thật thà
 2. phải cẩn thận, tránh để mất lòng.
 3. hạn chế nói nhiều về khuyết điểm.
 4. tránh nói nhiều về khuyết điểm.

Câu 17

Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

 1. vườn quốc gia Hoàng Liên.
 2. Vườn quốc gia Cát Bà.
 3. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.
 4. Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Câu 18

Khu bảo tồn biển ở Việt Nam được quy hoạch gần đây nhất là:

 1. Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ.
 2. Khu bảo tồn biển Côn Đảo.
 3. Khu bảo tồn biển Lý Sơn.
 4. Khu bảo tồn biển Cát Bà.

Câu 19

Trong “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” (1-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên phải tự hỏi mình:

 1. đang làm gì cho Tổ quốc?
 2. cống hiến gì cho nước nhà?
 3. đã làm gì cho nước nhà?
 4. đã hy sinh gì cho nước nhà?

Câu 20

Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

 1. trung dũng, kiên cường, dũng cảm
 2. cần, kiệm, liêm, chính.
 3. nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
 4. nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

Câu 21.

Ai là người tổ chức và thực hiện công cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950) và cải cách giáo dục lần thứ hai (1960)?

 1. Tạ Quang Bửu
 2. Vũ Đình Hòe
 3. Phạm Văn Thông
 4. Nguyễn Khánh Toàn

Câu 22

Khu bảo tồn biển đầu tiên được thành lập ở Việt Nam là:

 1. Khu bảo tồn biển Cát Bà.
 2. Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang.
 3. Khu bảo tồn biển Côn Đảo.
 4. Khu bảo tồn biển Núi Chúa.

Câu 23

Trong “Thư gửi các học sinh” (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. các cháu.
 2. học sinh.
 3. thanh niên.
 4. các em.

Câu 24

Từ năm 1946 đến năm 1960, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tên gọi là gì?

 1. Nghị viện nhân dân
 2. Nghị viện liên hiệp kháng chiến
 3. Quốc hội nhân dân
 4. Chính phủ mở rộng

Câu 25

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người:

 1. thừa kế xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ tiền bối.
 2. thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
 3. đủ sức để mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ.
 4. thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Câu 26

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.
 2. đoàn kết và thống nhất nội bộ.
 3. thiết lập trật tự trong nội bộ.
 4. làm cho nội bộ thật trong sạch.

Câu 27

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. lên án thói hư tật xấu của con người.
 2. giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ.
 3. cô lập những người có việc làm sai.
 4. loại trừ người có việc làm chưa đúng.

Câu 28

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. sửa đổi cách làm việc tuỳ tiện, thiếu dân chủ.
 2. thay đổi cách làm việc cho thật sự khoa học
 3. loại bỏ lối làm việc của quyền, độc đoán.
 4. sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.

Câu 29

Ba khu Ramsar của Việt Nam ở vùng ven biển và vùng biển đảo là:

 1. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (VRG) Xuân Thủy, RS với Côn Đảo, RS VQG Mũi Cà Mau.
 2. Khu Ramsar (RS) Hồ Ba Bể, RS vườn quốc gia (vdG) Cát Tiên, RS đất ngập nước Láng Sen.
 3. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (vaG) U Minh Thượng, RS Hồ Ba Bể, RS VQG Mũi Cà Mau.
 4. Khu Ramsar (RS) vườn quốc gia (vdG) Tràm Chim, RS VQG Côn Đảo, RS VQG Mũi Cà Mau.

Câu 30

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tác phẩm: “Đạo đức cách mạng” (12-1958), để hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, người cách mạng phải có:

 1. hoài bão và ước mơ làm nền tảng,
 2. đạo đức cách mạng làm nền tảng.
 3. lý tưởng sống làm tư tưởng cốt lõi.
 4. ý chí nỗ lực đạt ước mơ cuộc đời.

Bảng C – Tuần 2

Câu 1

Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

 1. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền
 2. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham nhũng
 3. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền
 4. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

Câu 2

Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp” (10/1947), Hồ Chí Minh nói: “Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây: …”.

 1. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tin
 2. Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công vô tư
 3. Trí – Tín – Nhân – Dũng – Liêm
 4. Tài – Đức – Uy -Trí Dũng

Câu 3

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luận Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. chủ nghĩa Mác
 2. cách mạng
 3. cách mệnh
 4. Mác – Lênin

Câu 4

Trong bài “Nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp” (5-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là:

 1. làm cho nước nhà độc lập.
 2. làm cho nhân dân hạnh phúc
 3. làm cho ích quốc lợi dân.
 4. làm cho dân giàu nước mạnh.

Câu 5

Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân … thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. bầu ra đại biểu thay mặt mình
 2. bầu chọn những người đại diện nhân dân
 3. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình
 4. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

Câu 6.

Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

 1. Nguyễn Thị Chiên
 2. Hoàng Ngân
 3. Nguyễn Thị Út
 4. Trần Thị Lý

Câu 7

Trong bài “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” (3-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

 1. làm tiêu huỷ hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên.
 2. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên.
 3. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chính.
 4. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư.

Câu 8

Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng..”.

 1. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu
 2. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng
 3. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình
 4. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

Câu 9

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Học để trang sức, chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là…..”.

 1. chủ nghĩa cá nhân
 2. thỏi ba hoa, khoác lác
 3. bệnh hình thức
 4. bệnh ngoa ngôn

Câu 10

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là…..”.

 1. bóc lột nhân dân
 2. đàn áp nhân dân
 3. chủ nghĩa cá nhân
 4. coi thường nhân dân

Câu 11.

Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…..”.

 1. Trái với ý Đảng, lòng dân
 2. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mang
 3. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng
 4. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước

Câu 12

Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

 1. Khách sạn Dân Chủ
 2. Bệnh viện Bưu điện
 3. Trại bò giống Ba Vì
 4. Bách hoá Tràng Tiền

Câu 13

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng không phải… Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố”.

 1. bỗng dưng mà có
 2. tự nhiên sinh ra
 3. trên trời sa xuống
 4. tự nhiên mà có

Câu 14

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có …., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. ột con đường đi đúng
 2. một nhận thức đúng
 3. một tư tưởng đúng
 4. một chủ nghĩa đúng

Câu 15

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. một vị bồ tát
 2. thánh nhân
 3. đấng tối cao
 4. một ông thánh

Câu 16.

Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quân sự nào dưới đây?

 1. Việt Bắc (1947)
 2. Hà Nam Ninh (1951)
 3. Tây Bắc (1953)
 4. Biên giới (1950)

Câu 17

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến …..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. tùy tiện
 2. ba phải
 3. cơ hội
 4. vô nguyên tắc

Câu 18

Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi củ …”.

 1. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân
 2. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người
 3. cuộc đấu tranh chống giặc dốt
 4. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu

Câu 19

Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện lượng phốt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loại phân bón hữu cơ tốt?

 1. Quần đảo An Thới (Kiên Giang).
 2. Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).
 3. Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng).
 4. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Câu 20

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên trí thức thì lại chỉ mà…… không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

 1. sách vở
 2. lý luận suông
 3. lý thuyết
 4. giở sách ra đọc

Câu 21

Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đa số đảng viên của Đảng những đồng chỉ công nông vì trình độ kém, thường không biết …. ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác – Lênin”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

 1. lý luận Mác – Lênin
 2. lý luận cách mạng
 3. học thuyết Mác – Lênin
 4. trình độ lý luận

Câu 22

Trong Thư gửi đồng bào Nam bộ” (6-1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “…”

 1. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.
 2. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.
 3. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.
 4. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Còn tiếp………..

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 – Bảng A Tuần 1

Bảng A – Tuần 1

Câu 1

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. sự nghiệp của dân tộc
 2. cách mạng của dân tộc
 3. đất nước của mình
 4. vận mạng của mình

Câu 2

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao … và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức
 2. trình độ chính trị, năng lực chuyên môn
 3. trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật
 4. trình độ văn hóa và đạo đức cách mạng

Câu 3

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nâng cao tổ chức và kỷ luật
 2. khiêm tốn và giản dị
 3. chống chủ nghĩa cá nhân
 4. tăng cường đoàn kết

Câu 4

Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Nếu không có đạo đức cách mạng thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. có tài cũng không làm được
 2. có tài cũng vô dụng
 3. không thể làm tốt nhiệm vụ
 4. không phát huy được năng lực

Câu 5

Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Cải tiến kĩ thuật”
 2. Bạch đầu quân
 3. Ba xây, ba chống
 4. Ba sẵn sàng

Câu 6

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng giương cao ngọn cờ của …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chủ nghĩa xã hội
 2. chủ nghĩa yêu nước
 3. chủ nghĩa dân tộc
 4. chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Câu 7

cái tên Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào cuối thế kỷ XIX?

 1. Pháp
 2. Nhật
 3. Ý
 4. Tây Ban Nha

Câu 8

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khoa VI (từ 24/6 – 3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

 1. Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Sài Gòn.
 3. Sài Gòn – Chợ Lớn.
 4. Chợ Lớn.

Câu 9

Trong Bài bệnh tự kiêu, tự ái (1948), Hồ Chí Minh viết: “ Tự kiểu nhất định sẽ đi đến

 1. thành công
 2. kết quả
 3. thất bại
 4. chiến thắng

Câu 10

Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội … do Đảng ta xây dựng, Đảng fg lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết thắng
 2. nhân dân
 3. vững mạnh
 4. chủ lực

Câu 11

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. hoàn thuận, chung sức chiến đấu
 2. các tầng lớp đoàn kết một lòng
 3. thương yêu nhau như anh em một nhà
 4. đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

Câu 12

Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:”Trung thu trăng sáng như gương / Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thương yêu
 2. nhớ thương
 3. nhớ mong
 4. thương mến

Câu 13

Trong bài Hai ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và … của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. tích cực tham gia
 2. sự ủng hộ nhiệt tình
 3. sức đoàn kết chặt chẽ
 4. tinh thần kháng chiến

Câu 14

Bờ biển nào ở nước ta có đặc điểm là: “có địa hình thấp và nhiều cửa sông chia cắt chằng chịt, có những bãi lầy thấp hình thành các rừng đước ngập mặn nổi tiếng”?

 1. Bờ biển đồng bằng sông Hồng
 2. Bờ biển Tây Nam Bộ
 3. Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long
 4. Bờ biển Nam Trung Bộ

Câu 15

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì… . Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. chủ nghĩa xã hội
 2. giải phóng dân tộc
 3. tiến bộ xã hội
 4. quần chúng nhân dân

Câu 16

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Trí là phải có óc ………. để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. nhạy bén
 2. thông minh
 3. sáng suốt
 4. nhanh nhẹn

Câu 17

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý … thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giúp đỡ và dìu dắt
 2. dạy dỗ và chăm lo
 3. dìu dắt và chăm lo
 4. dìu dắt và giáo dục

Câu 18

Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) là gì?

 1. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.
 2. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương | trình bình định miền Nam.
 3. Mở rộng vùng kiểm soát.
 4. Củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 19

Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Việc dạy và học cũng thế, mọi người phải … để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết tâm thực hiện
 2. nỗ lực thật nhiều
 3. làm việc bằng hai
 4. dạy và học thật tốt

Câu 20

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu là … trong thời đại anh hùng”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. lực lượng tiên phong
 2. thế hệ tương lai
 3. đội quân cách mạng
 4. thế hệ anh hùng

Câu 21

Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải ghét, …………..bọn thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, bọn Việt gian, bọn bù nhìn. Vì chúng nó mà chúng ta khổ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. ghét chua ghét chát
 2. ghét đắng ghét chua
 3. ghét cay ghét đắng
 4. ghét cay ghét mặn

Câu 22

Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 2. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 3. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai
 4. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Câu 23

Trong bài Thư gửi các cháu nhi đồng nhân Tết trung thu 1948 (1948), Hồ Chí Minh viết: “Bác chúc các cháu ………… ……. và gửi các cháu nhiều cái hôn Trung thu”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. vui vẻ, mạnh khỏe
 2. mạnh khỏe, may mắn
 3. mạnh khỏe, học giỏi
 4. vui vẻ, hạnh phúc

Câu 24

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM
 2. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc
 3. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
 4. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 25

Trong bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà nội (21/10/1964), Hồ Chí Minh nói: “Đạo đức cách mạng là … , một lòng một dạ phục vụ nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết tâm trung thành với cách mạng
 2. một lòng trung thành với cách mạng
 3. tuyệt đối trung thành với cách mạng
 4. triệt để trung thành với cách mạng

Câu 26

Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lân thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta …….mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. biết
 2. nhớ
 3. tin
 4. hiểu

Câu 27

Trong bài nói tại Đại hội thi đua “Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiểu” toàn miền Bắc (12/2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Theo ý Bác thì đối với sáng kiến cũng như đối với việc trồng cây…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. trồng càng nhiều càng quý
 2. trồng nhiều cây và chăm sóc để cây tươi tốt
 3. trồng cây nào phải tất cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống ít
 4. trồng cây nào cũng tốt, càng nhiều càng tốt

Câu 28

Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân như cá với nước, …, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. quyết tâm đấu tranh
 2. đoàn kết một lòng
 3. cùng nhau xây dựng
 4. chung sức phấn đấu

Câu 29

Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. giúp đỡ và dìu dắt
 2. xây dựng xã hội mới
 3. dìu dắt và chăm lo
 4. dạy dỗ và chăm lo

Câu 30

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ?

 1. Bình Giã
 2. Ấp Bắc
 3. Ba Gia
 4. Vạn Tường

Bảng B – Tuần 1

Câu 1

“Cải tạo bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực của họ để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước” là chủ trương của Đảng đối với tầng lớp, giai cấp nào?

 1. Tư sản dân tộc
 2. Địa chủ phong kiến
 3. Tư sản mại bản
 4. Tiểu tư sản

Câu 2

Đoàn 759 với nhiệm vụ mở con đường chiến lược trên biển để chi viện cho chiến trường miền Nam được thành lập năm nào?

 1. 1960
 2. 1959
 3. 1969
 4. 1965

Ngày 23 tháng 10 năm 1961, thành lập Đoàn 759.

Câu 3

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thế nào?

 1. chăm chỉ
 2. đam mê
 3. tận tụy 
 4. say mê

Câu 4

Quốc hội khóa quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước vào thời gian nào?

 1. Ngày 23 – 11- 1946
 2. Ngày 19 – 12 – 1946
 3. Ngày 31-1 – 1946
 4. Ngày 6-5-1951

Câu 5

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 có hiệu lực từ năm nào đến năm nào?

 1. Từ năm 1994 đến cuối năm 2014
 2. Từ năm 1982 đến năm 2014
 3. Từ năm 1982 đến năm 1994
 4. Từ năm 1994 đến 2018

Câu 6

Trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945) Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan Chính phủ

 1. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
 2. Việc gì lợi cho chính quyền, cần làm ngay
 3. Việc gì khó quá, thì ta phải tránh
 4. Việc gì lợi cho cán bộ, ta phải làm bằng được

Câu 7

Trong Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Chính phủ sau đây (tức là chính phủ được bầu 1946) phải là một ……”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. Chính phủ thuộc địa
 2. Chính phủ liêm khiết
 3. Chính phủ bù nhìn
 4. Chính phủ có thể làm việc

Câu 8

Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương kí nghị định thành lập một đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Thừa Thiên
 2. Quảng Ngãi
 3. Quảng Bình
 4. Quảng Nam

Câu 9

Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam” (10/1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc , các gnh em sẽ phải…., nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình.” Hãy chọn đáp án đúng

 1. tu dưỡng đạo đức
 2. vừa làm, vừa học
 3. làm “quan cách mạng”.
 4. hi sinh gian khổ

Câu 10

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với nhân dân phải thế nào?

 1. kính trọng, thật thà
 2. lễ phép, thẳng thắn
 3. lễ phép, thật thà
 4. kính trọng, lễ phép

Câu 11

Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982?

 1. 196 quốc gia
 2. 166 quốc gia
 3. 76 quốc gia
 4. 186 quốc gia

Câu 12

Hòa để tiến là giải pháp giải quyết mối quan hệ Việt – Pháp của Đảng và Chính phủ ta trong giai đoạn nào sau đây?

 1. Từ 23 – 9 – 1945 đến 6 – 3 – 1946
 2. Từ 19 – 12 – 1946 đến 7 – 5 – 1954
 3. Từ 6 – 3 – 1946 đến 19-12 – 1946
 4. Từ 8 5 – 1954 đến 21-7-1954

Câu 13

“Ôi! Mảnh đất rạng danh lịch sử Nguyễn Thị Định nữ tướng anh hùng Chiến công Đồng Khởi vang vùng Sử vàng con cháu hào hùng truyền lưu” (Dương Ngọc Tiên) Những câu thơ trên nhắc tới địa phương nào của Việt Nam?

 1. Quảng Nam
 2. Quảng Ngãi
 3. Bến Tre
 4. Đồng Tháp

Câu 14

Trong bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam (11/191945), Hồ Chí Minh đã dặn các cán bộ vừa tốt nghiệp phải

 1. Cần, kiệm, hi sinh, công bằng
 2. Công bình, chính trực
 3. Siêng năng, tiết kiệm, thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
 4. Công tâm, chính trực

Câu 15

Báo Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng – được quyết định xuất bản vào lúc nào?

 1. Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951
 2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960
 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
 4. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1935

Câu 16.

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với Chính phủ phải thế nào?

 1. tuyệt đối trung thành
 2. tuyệt đối tận tụy
 3. tuyệt đối tin tưởng
 4. tuyệt đối phục vụ

Câu 17

Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” để cập đến hoàn cảnh lịch sử nước ta ở giai đoạn nào?

 1. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ
 2. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945
 3. Trước cách mạng tháng Tám năm 1945
 4. Sau khi phát động Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu 18

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công gn cách mệnh đối với tự mình phải thế nào?

 1. trung thành, dũng cảm
 2. cần, kiệm, liêm, chính
 3. kính trọng, lễ phép
 4. chí, công, vô tư

Câu 19

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

 1. 20/12/1959
 2. 20/12/1960
 3. 09/10/1960
 4. 17/1/1960

Câu 20

Trong bài Tinh thần trách nhiệm (1951), Hổ Chí Minh nói tinh thần trách nhiệm là gì?

 1. Nắm vững chính sách, đi đúng hướng, làm tròn nghĩa vụ
 2. Nắm vững luật pháp, đi đúng đường, làm tròn bổn phận
 3. Nắm vững chính sách, đi đúng đường, làm tròn nhiệm vụ
 4. Nắm vững chính sách, đi theo quần chúng, làm tròn nhiệm vụ

Câu 21.

Thị trấn Cái Rồng của huyện đảo Vân Đồn có đền thờ vua nhà Lý nào?

 1. Lý Nhân Tông
 2. Lý Thánh Tông
 3. Lý Thái Tông
 4. Lý Anh Tông

Câu 22

Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

 1. Đấu tranh chính trị đòi thi hành hiệp định Gionevo
 2. Đấu tranh chính trị kết hợp với binh vận
 3. Đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng
 4. Đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 23

Trong “Hô hào nhân dân chống nạn đói” (11/1945) Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn phải có sáng kiến để tìm ra được cách làm việc mà không mất lòng dân. Nhất là đối với các chữ CÂN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, chữ CÔNG BẰNG thì các bạn ….cho dân chúng theo”. Hãy chọn đáp án đúng

 1. phải có biện pháp mạnh bắt buộc
 2. phải đi tận nơi, phải xem tận chỗ
 3. phải thực hành trước, phải làm gương
 4. phải tuyên truyền, phải giải thích

Câu 24

Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiều trong các nước có biến?

 1. đứng thứ 3 trong số 157 nước có biển
 2. đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển
 3. đứng thứ 47 trong số 157 nước có biển
 4. đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển

Câu 25

“ Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận gia cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

 1. Chương trình tóm tắt của Đảng
 2. Chánh cương vắn tắt của Đảng
 3. “ Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận gia cấp mình, phải làm cho giai cấp minh lãnh đạo được dân chúng”. Đoạn văn trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?
 4. Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 26

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công gn cách mệnh đối với địch phải thế nào?

 1. kiên quyết, khôn khéo
 2. quyết đoán, thông minh
 3. kiên quyết, thông minh
 4. khôn khéo, thông minh

Câu 27

Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

 1. thân ái giúp đỡ
 2. ân cần giúp đỡ
 3. chân thành giúp đỡ
 4. đoàn kết giúp đỡ

Câu 28

Trong bài Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh (1951), Hồ Chí Minh nói hậu quả của bệnh quan liêu là gì?

 1. hỏng việc
 2. hiểu việc
 3. mất việc
 4. hết việc

Câu 29

Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

 1. Luật 10/59
 2. Luật 5/59
 3. Luật 1/59
 4. Luật 5/57

Câu 30

Điền từ còn thiếu vào câu thơ dưới đây trong bài Lời kêu gọi ngụy binh quay về với Tổ quốc (1951) của Hồ Chí Minh: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương ………… phải thương nhau cùng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. Con Hồng cháu Lạc
 2. Con ông cháu cha
 3. Con rồng cháu tiên
 4. Con Hồng cháu tiên

Bảng C – Tuần 1

Câu 1

Nội dung nào sau đây cho thấy kế hoạch Đờ Lát dơ Tátxinhi đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương lên quy mô lớn?

 1. Thiết lập “vành đai trắng” nhằm ngăn chặn quân chủ lực của tg ở Bắc Bộ
 2. Ra sức xây dựng “quân đội quốc gia”, tiến hành “chiến tranh tổng lực”
 3. Gấp rút tập trung quân Âu – Phi nhằm xây dựng lực lượng cơ động mạnh
 4. Tiến hành chiến tranh tâm lí và chiến tranh kinh tế ở hậu phương

Câu 2

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. trung thực phụng sự nhân dân.
 2. trung thành phục vụ Tổ quốc
 3. thật thà phục vụ nhân dân.
 4. thật thà phụng sự nhân dân.

Câu 3

Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu tới đáy, thuộc Vịnh nào sau đây?

 1. vịnh Tiên Yên Hà Cối
 2. vịnh Lan Hạ
 3. vịnh Hạ Long
 4. vịnh Bái Tử Long

Câu 4

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người cần phải:

 1. tránh nói nhiều về khuyết điểm.
 2. phải cẩn thận, tránh để mất lòng.
 3. phải ráo riết, triệt để, thật thà
 4. hạn chế nói nhiều về khuyết điểm.

Câu 5

Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “….”

 1. Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.
 2. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.
 3. Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốc
 4. Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước

Câu 6.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người:

 1. thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
 2. thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩ
 3. thừa kế xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ tiền bối.
 4. đủ sức để mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ.

Câu 7

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, ….”.

 1. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.
 2. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.
 3. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.
 4. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 8

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tác phẩm: “Đạo đức cách mạng” (12-1958), để hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, người cách mạng phải có:

 1. oài bão và ước mơ làm nền tảng,
 2. đạo đức cách mạng làm nền tảng.
 3. lý tưởng sống làm tư tưởng cốt lõi.
 4. ý chí nỗ lực đạt ước mơ cuộc đời.

Câu 9

Trong Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31-8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hoá giáo dục phải phát triển mạnh để:

 1. phục vụ yêu cầu của cách mạng”.
 2. phục vụ kháng chiến, kiến quốc”.
 3. đáp ứng nhu cầu của thanh niên”.
 4. đem lại tri thức mới cho nhân dân”.

Câu 10

Trong bài phát biểu tại “Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, … tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. tuổi trẻ ta cần phải hiểu rõ
 2. đoàn viên thanh niên ta cần phải thấm nhuần
 3. thanh niên ta cần phải thấm nhuần
 4. thanh niên và đoàn viên ta cần phải nắm vững

Câu 11

Mục đích chính của Mỹ trong việc lập các “ấp chiến lược” trong “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) là gì?

 1. Bình định miền Nam trong vòng hai năm.
 2. Tách dân khỏi cách mạng, thực hiện chương trình bình định miền Nam.
 3. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.
 4. Mở rộng vùng kiểm soát.

Câu 12

“Miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộĐất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Đây là lời khẳng định tại Hội nghị Chính trị đặc biệt của Trung ương Đảng (1964) của gi?

 1. Lê Duẩn
 2. Hồ Chí Minh
 3. Trường Chinh
 4. Đỗ Mười

Câu 13

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. loại bỏ lối làm việc của quyền, độc đoán.
 2. sửa đổi cách làm việc tuỳ tiện, thiếu dân chủ.
 3. thay đổi cách làm việc cho thật sự khoa họ
 4. sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.

Câu 14

Trong “Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hóa” (8-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt:

 1. đạo đức mới, lối sống mới, giác ngộ ý thức cách mạng, khoa học và kỹ thuật.
 2. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhân cách, văn hóa, kỹ thuật.
 3. đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật.
 4. lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, văn hóa và công nghệ.

Câu 15.

Biện pháp nào có tính chất lâu dài trong việc giải quyết căn bản nạn đói sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

 1. Bãi bỏ nhiều loại thuế
 2. Giảm tô, giảm thuế ruộng đất
 3. Tăng gia sản xuất
 4. Quyên góp, điều hòa thóc gạo

Câu 16.

Trong “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chính sách và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Đảng đều và đáp ứng quyền lợi
 2. Đảng đều vì lợi ích
 3. Chính phủ đều vì mục tiêu nâng cao đời sống
 4. Nhà nước đều vì tự do, ấm no, hạnh phúc

Câu 17

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ khi phê bình mình cũng như phê bình người phải:

 1. hết sức nhấn mạnh những khuyết điểm.
 2. chỉ nên nhấn mạnh những ưu điểm.
 3. vạch rõ nguyên nhân của khuyết điểm.
 4. vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm.

Câu 18

Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức và …, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. giáo dục cho tốt các cháu thiếu nhi
 2. chăm sóc cho tốt các cháu nhi đồng
 3. giáo dục chăm sóc cho tốt các cháu thiếu niên
 4. giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng

Câu 19

Đảo nào sau đây có hình dạng như một con sư tử đáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

 1. Minh Châu
 2. Đông Trong
 3. Ngọc Vừng
 4. Quan Lạn

Câu 20

Trong một bài “Trả lời các nhà báo nước ngoài” năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến ham muốn của Người: “là đồng bào…”.

 1. ai cũng được quan tâm giúp đỡ, gi cũng được học hành.
 2. ai cũng có cơm ăn áo mặc, gi cũng được học hành.
 3. được hạnh phúc như muôn vật hưởng ánh sáng mặt trời.
 4. ai cũng được hạnh phúc ấm no, ai cũng làm cách mạng.

Câu 21.

Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên ta …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. nỗ lực rèn luyện và cống hiến cho lý tưởng cách mạng
 2. phát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấy
 3. không ngừng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 4. ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy

Câu 22

Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

 1. tổ chức
 2. dìu dắt
 3. hướng dẫn
 4. quan tâm

Câu 23

Trong bài “Đạo đức cách mạng” (12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:

 1. Quyền lợi cá nhân nằm trong quyền lợi tập thể, là một bộ phận quyền lợi tập thể.
 2. Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể.
 3. Cá nhân nằm trong tập thể, vì vậy có lợi ích của cá nhân mới có lợi ích của tập thể.
 4. Lợi ích cá nhân tồn tại song song với lợi ích tập thể, phải hài hòa với lợi ích chung.

Câu 24

Trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những tính tốt của người cách mạng là

 1. cần, kiệm, liêm, chính.
 2. trung dũng, kiên cường, dũng cảm
 3. nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.
 4. nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Câu 25

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ.
 2. cô lập những người có việc làm sai.
 3. lên án thói hư tật xấu của con người.
 4. loại trừ người có việc làm chưa đúng.

Câu 26

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một trong những mục đích của phê bình là:

 1. thiết lập trật tự trong nội bộ.
 2. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.
 3. làm cho nội bộ thật trong sạch.
 4. đoàn kết và thống nhất nội bộ.

Câu 27

Trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi phê bình mình cũng như phê bình người không nên:

 1. dùng cách nói thẳng thắn, thiếu sự nể nang.
 2. dùng những lời nói thẳng thắn, gây mất lòng.
 3. nói kỹ về khuyết điểm của những người khác
 4. dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọt

Câu 28

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc

 1. quan trọng và có ý nghĩa to lớn.
 2. rất quan trọng và rất cần thiết.
 3. có tầm quan trọng đặc biệt.
 4. vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Câu 29

Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩg vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
 2. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài
 3. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ
 4. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ

Câu 30

Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua học …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mũi”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. Thầy và trò thật thà đoàn kết
 2. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết
 3. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết
 4. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!