Tổng hợp

Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, diễn ra từ ngày 10/01 đến hết ngày 20/02. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh Lào Cai.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng. Với nội dung xoay quanh các kiến thức cơ bản về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ lịch sử. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai – Tuần 2

Câu 1: Trong 30 năm tái lập và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Lào Cai giai đoạn 1991 – 2020 là bao nhiêu?

A. 9,4%/năm
B. 10,4%/năm
C. 11,4%/năm
D. 12,4% năm

Câu 2: Bộ Xây dựng phê duyệt chính thức phương án quy hoạch đô thị thị xã tỉnh lỵ Lào Cai vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/10/1991
B. Ngày 31/10/1991
C. Ngày 30/11/1991
D. Ngày 31/12/1991

Câu 3: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16/9/2020
B. Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020
C. Từ ngày 14/11/2020 đến ngày 16/11/2020
D. Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 16/12/2020

Câu 4: Lễ thông tàu đường sắt Hà Nội – Lào Cai, chính thức khởi động lại, kết nối Lào Cai với thủ đô Hà Nội vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 02/9/1992
B. Ngày 15/8/1993
C. Ngày 02/9/1993
D. Ngày 31/12/1993

Câu 5: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai được khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 14/10/2020
B. Ngày 15/10/2020
C. Ngày 21/10/2020
D. Ngày 01/11/2020

Câu 6: Lễ thông tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 21/9/2013
B. Ngày 21/9/2014
C. Ngày 21/9/2015
D. Ngày 21/9/2016

Câu 7: Đại hội Đại biểu tỉnh Lào Cai lần thứ X diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 09/12/1991 đến ngày 11/12/1991
B. Từ ngày 09/01/1992 đến ngày 11/01/1992
C. Từ ngày 09/02/1992 đến ngày 11/02/1992
D. Từ ngày 19/02/1992 đến ngày 21/02/1992

Câu 8: Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được thành lập gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 02
B. 03
C. 04
D. 05

Câu 9: Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn đã mở Hội nghị “Pháo đài tỉnh” vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 13/7/1979
B. Ngày 13/7/1978
C. Ngày 14/7/1978
D. Ngày 15/7/1978

Câu 10: Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12/4/1950 đến ngày 18/4/1950
B. Từ ngày 11/4/1951 đến ngày 18/4/1951
C. Từ ngày 12/4/1951 đến ngày 18/4/1951
D. Từ ngày 13/4/1951 đến ngày 18/4/1951

Câu 11: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 26/9/2010 đến ngày 28/9/2010
B. Từ ngày 26/10/2010 đến ngày 28/10/2010
C. Từ ngày 26/11/2010 đến ngày 28/11/2010
D. Từ ngày 26/12/2010 đến ngày 28/12/2010

Câu 12: Những kinh nghiệm quý rút ra qua 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Lào Cai là gì?

A. Kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với củng cố an ninh – quốc phòng. Tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế để phát triển ổn định.
B. Coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đố trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với nhận thức của Nhân dân, luôn luôn tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
C. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận – dân tộc, đổi mới mạnh mẽ công tác vận động quần chúng, tăng cường tập hợp quần chúng vào các tổ chức và các phong trào hành động cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13: Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai là chi bộ Cam Đường (Lúc đó thuộc huyện Bảo Thắng), được thành lập ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 10/10/1948
B. Ngày 15/10/1948
C. Ngày 20/10/1948
D. Ngày 25/10/1948

Câu 14: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Lào Cai đạt bao nhiêu?

A. 8,08%/năm
B. 9,08%/năm
C. 10,08%/năm
D. 11,8%/năm

Câu 15: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 10/10/1985 đến ngày 13/10/1985
B. Từ ngày 10/10/1986 đến ngày 13/09/1986
C. Từ ngày 10/10/1986 đến ngày 13/10/1986
D. Từ ngày 10/10/1986 đến ngày 13/11/1986

Câu 16: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ IV được tiến hành vào thời gian nào?

A. Từ ngày 24/6/1962 đến ngày 26/6/1962
B. Từ ngày 23/6/1962 đến ngày 26/6/1963
C. Từ ngày 24/6/1963 đến ngày 26/6/1963
D. Từ ngày 25/6/1963 đến ngày 26/6/1963

Câu 17: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh Lào Cai giai đoạn 1996-2000 đạt bao nhiêu?

A. 5,2%/năm
B. 5,3%/năm
C. 5,8%/năm
D. 5,9%/năm

Câu 18: Khi tái lập tỉnh, Lào Cai có bao nhiêu đơn vị hành chính?

A. 08
B. 09
C. 10
D. 11

Câu 19: Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ tới thăm thời gian nào?

A. Từ ngày 23/9/1958 đến 24/9/1958
B. Từ ngày 21/9/1959 đến 24/9/1958
C. Từ ngày 22/9/1958 đến 24/9/1958
D. Từ ngày 23/9/1959 đến 24/9/1959

Đáp án thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai – Tuần 1

Câu 1: Lào Cai hoàn thành phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt – Trung vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30/12/1997

B. Ngày 01/10/2001

C. Ngày 30/12/2007

D. Ngày 31/12/2007

Câu 2: Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn bao nhiêu?

A. 8,36%

B. 8,46%

C. 8,56%

D. 9,46%

Câu 3: Nhân dịp Lào Cai được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và căn dặn đồng bào cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang Lào Cai vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25/11/1950

B. Ngày 26/11/1950

C. Ngày 27/11/1950

D. Ngày 28/11/1950

Câu 4: Sau ngày giải phóng Lào Cai lần thứ nhất, Chính quyền Cách mạng tỉnh Lào Cai được tái lập theo chế độ quân quản vào thời gian nào?

A. Cuối tháng 9/1946

B. Cuối tháng 10/1946

C. Cuối tháng 11/1946

D. Cuối tháng 12/1946

Câu 5: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra bao nhiêu nhóm giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh?

A. 7 nhóm giải pháp

B. 8 nhóm giải pháp

C. 9 nhóm giải pháp

D. 10 nhóm giải pháp

Câu 6: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai giai đoạn 1991 – 1995 đạt bao nhiêu?

A. 11,5%/năm

B. 11.8%/năm

C. 11,9%/năm

D. 12,8%/năm

Câu 7: Đại hội Đại biểu tỉnh Lào Cai lần thứ XI diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 02/3/1996 đến ngày 04/3/1996

B. Từ ngày 02/4/1996 đến ngày 04/4/1996

C. Từ ngày 02/5/1996 đến ngày 04/5/1996

D. Từ ngày 02/6/1996 đến ngày 04/6/1996

Câu 8: Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập vào thời gian nào?

A. Đầu tháng 8/1946

B. Đầu tháng 9/1946

C. Đầu tháng 10/1946

D. Đầu tháng 11/1946

Câu 9: Tỉnh Lào Cai được tái lập ngày, tháng, năm nào?

A. 01/9/1991

B. 01/10/1991

C. 01/11/1991

D. 01/12/1991

Câu 10: Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 03/2/1947

B. Ngày 02/3/1947

C. Ngày 05/3/1947

D. Ngày 03/5/1947

Câu 11: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Lào Cai có bao nhiêu người đăng ký tình nguyện lên đường chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam?

A. 18.748

B. 18.749

C. 18.750

D. 18.751

Câu 12: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 của tỉnh đạt bao nhiêu?

A. 14%/năm

B. 14,1%/năm

C. 14,2%/năm

D. 14,5%/năm

Câu 13: Sự kiện Ban cán sự Đảng tỉnh Lào Cai được thành lập có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử cách mạng của Nhân dân Lào Cai?

A. Có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra bước ngoặt trong phong trào cách mạng ở Lào Cai.

B. Phong trào cách mạng ở Lào Cai chính thức có một tổ chức Đảng lãnh đạo dẫn dắt, đưa cách mạng của Lào Cai hòa vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc hướng theo mục tiêu lý tưởng của Đảng

C. Phong trào cách mạng ở Lào Cai đã có sự chủ động xây dựng lực lượng cách mạng về mọi mặt, chuẩn bị kháng chiến trường kỳ.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 22/9/1980 đến ngày 26/9/1980

B. Từ ngày 22/9/1980 đến ngày 25/9/1980

C. Từ ngày 22/9/1980 đến ngày 24/9/1980

D. Từ ngày 22/9/1981 đến ngày 24/9/1981

Câu 15: Bệnh viện đa khoa tỉnh với quy mô 500 giường bệnh được khánh thành vào năm nào

A. Năm 2011

B. Năm 2012

C. Năm 2013

D. Năm 2014

Câu 16: Từ năm 1950 đến năm 1955, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi bao nhiêu chiến dịch tiễu phỉ?

A. 01

B. 03

C. 05

D. 07

Câu 17: Nghị quyết số 08 về xây dựng huyện, thị thành pháo đài quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc được Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 21/4/1980

B. Ngày 21/3/1981

C. Ngày 21/4/1981

D. Ngày 21/5/1981

Câu 18: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 08

B. 09

C. 10

D. 11

Câu 19: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) xác định đến năm 2030, Lào Cai trở thành?

A. Tỉnh phát triển của cả nước

B. Tỉnh phát triển khá của cả nước

C. Tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc

D. Tỉnh phát triển trung bình của cả nước

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!