Tổng hợp

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác giúp các bạn tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi của cuộc thi. Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày từ ngày 16/4/2022 đến 9h00 ngày 15/5/2022.

Cuộc thi trên Internet tìm hiểu “Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác” nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An. Mời các bạn tham khảo gợi ý đáp án cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An 2022

Câu 1. Sau ngày nước nhà giành được độc lập, ngày 17/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho tỉnh Nghệ An một lá thư. Hãy cho biết lá thư đó có tên gì?

A. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà
B. Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An
C. Thư gửi Nhân dân tỉnh Nghệ An
D. Thư gửi Đồng bào Liên khu IV

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?

A. Năm 1960
B. Năm 1965
C. Năm 1968
D. Năm 1969

Câu 3. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), Người đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên yêu nước từ tổ chức nào để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Đảng Thanh niên
B. Cộng sản đoàn
C. Tâm Tâm xã
D. Hội phục Việt

Câu 4. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc ….. của V.I. Lênin. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ…..

A. Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”
B. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết”
C. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc
D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa

Câu 5. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

A. Tuyên ngôn Độc lập
B. Đường Kách mệnh
C. Điều lệ vắn tắt của Đảng
D. Thường thức chính trị

Câu 6. Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

A. 1908 – 1911
B. 1911 – 1920
C. 1921 – 1930
D. 1930 – 1945

Câu 7. Trong bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phải thắt chặt ….. giữa Đảng và quần chúng”. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ…..

A. Mối liên hệ mật thiết
B. Sự lãnh đạo
C. Tình đoàn kết gắn bó
D. Tình đoàn kết nhất trí

Câu 8. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định bao nhiêu nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

A. Một nội dung đột phá
B. Hai nội dung đột phá
C. Ba nội dung đột phá
D. Bốn nội dung đột phá

Câu 9. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn huyện Quỳnh Lưu đã đăng ký, phát hiện, xây dựng được bao nhiêu cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, gương cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong học tập và làm theo Bác?

A. 576 cá nhân tiêu biểu
B. 590 cá nhân tiêu biểu
C. 620 cá nhân tiêu biểu
D. 650 cá nhân tiêu biểu

Câu 10. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức biểu dương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2020 vào thời gian nào?

A. Ngày 17/5/2020
B. Ngày 19/5/2020
C. Ngày 25/5/2020
D. Ngày 29/5/2020

Câu 11. “Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta!”. Nguyễn Ái Quốc nói câu trên khi đang ở đâu?

A. Luân Đôn, Anh
B. Quảng Châu, Trung Quốc
C. Pari, Pháp
D. Mát-xcơ-va, Liên Xô

Câu 12. Cuốn sách nào sau đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Đường Kách mệnh
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Con rồng tre
D. Cả 3 đáp án còn lại đều đúng

Câu 13. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

A. Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Đông Dương Méc lanh
B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
C. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
D. Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 14 . Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

A. Trường Tiểu học Pháp – Việt ở Vinh
B. Trường Tiểu học Đông Ba ở Huế
C. Trường Quốc học Huế
D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!