Tổng hợp

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật năm 2021 tỉnh An Giang

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2021 tỉnh An Giang diễn ra từ 9h ngày 5/7 đến 23h ngày 31/7 dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật An Giang năm 2021, bạn phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút. Mỗi thí sinh chỉ được đăng nhập và dự thi 3 lần. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm cuộc thi Tìm hiểu an toàn giao thông An Giang 2021

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật năm 2021 tỉnh An Giang

Đáp án Tìm hiểu pháp luật năm 2021 tỉnh An Giang

Câu 1: Chọn câu đúng

A. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý
nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển
công tác

B. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý
nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã thôi việc, chuyển công tác;

C. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý
nghiêm minh theo quy định của pháp luật;

D. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý
nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, chuyển công tác.

Câu 2: Quyền sở hữu đối với tài sản được xác lập trong những trường hợp nào?

A. Do được thừa kế.

B. Thu hoa lợi, lợi tức.

C. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện là hành vi nào?

A. Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

B. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ
lợi

C. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

D. Tất cả hành vi trên.

Câu 4: Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào?

A. Kiểm điểm rút kinh nghiệm

B. Khiển trách

C. Cảnh cáo

D. Cách chức

Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng về người mất năng lực hành vi dân sự?

A. Người mất năng lực hành vi dân sự là người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác
mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình.

B. Người mất năng lực hành vi dân sự là người mắc bệnh tâm thần và Tòa án đã ra quyết
định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người mất năng lực hành vi dân sự là người chưa đủ sáu tuổi.

D. Người mất năng lực hành vi dân sự là người mắc bệnh tâm thần và có giấy chứng nhận
của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Câu 6: Cá nhân không được thay đổi hộ tịch trong trường hợp nào?

A. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn
cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

B. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm
con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

C. Thay đổi dân tộc theo ý thích.

D. Cả ba trường hợp trên đều đúng

Câu 7: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012 quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thuộc trách nhiệm của cơ quan nào?

A. Bộ Công thương.

B. Bộ Thông tin và Truyền thông.

C. Bộ Y tế.

D. Bộ Công an.

Câu 8: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định tác hại của rượu, bia ảnh hưởng, tác động như thế nào?

A. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng đối với sức khỏe con người, an toàn giao thông và các
vấn đề xã hội khác.

B. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động có hại đối với sức khỏe, cộng đồng, an toàn
giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế.

C. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con
người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn
đề xã hội khác.

D. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động đến hệ thần kinh của con người.

Câu 9: Hiến pháp năm 2013 quy định về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như thế nào?

A. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của quân đội nhân dân.

B. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của công an nhân dân.

C. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.

D. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của Nhà nước.

Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định rượu là gì?

A. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn
hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa,
củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm.

B. Rượu là đồ uống có cồn là thực phẩm pha sẵn.

C. Rượu là đồ uống được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn hợp nhiều chất
khác nhau.

D. Rượu là đồ uống của các loại cây, hoa, củ, quả lên men.

Câu 11: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến là gì?

A. Lập, thông qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền
quyết định của chính quyền cấp xã, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và
trách nhiệm tổ chức thực hiện.

B. Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị – xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua.

C. Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung đưa
ra lấy ý kiến nhân dân tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

D. Tất cả các quy định trên.

Câu 12: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định gia đình có trách nhiệm gì trong phòng, chống tác hại của rượu, bia?

A. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành
viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ người nghiện rượu,
bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia.

B. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận
biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và thực hiện các
biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

C. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác hại của rượu,
bia.

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú. Nếu không có nơi thường trú nhưng có đăng ký
tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú cấp
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thường trú. Nếu không có nơi thường trú nhưng có đăng
ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tạm
trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi thường trú. Nếu không có nơi thường trú nhưng có đăng
ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

D. Cơ quan đại diện ngoại giao.

Câu 14: Nội dung nào sau đây được trưng cầu ý dân?

A. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp.

B. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối
ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia.

C. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển của đất
nước.

D. Tất cả 3 vấn đề trên.

Câu 15: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012 quy định nghiêm cấm người bao nhiêu tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá?

A. Người chưa đủ 20 tuổi.

B. Người từ 18 tuổi.

C. Người chưa đủ 18 tuổi.

D. Người từ 20 tuổi.

Câu 16: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình phải thực hiện theo nguyên tắc nào?

A. Kịp thời, chủ động, kiên trì.

B. Tôn trọng sự tự nguyện tiến hành hòa giải của các bên.

C. Khách quan, công minh, có lý, có tình.

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015, những tranh chấp nào về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án?

A. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

B. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.

C. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 18: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nghiêm cấm các hành vi nào sau đây?

A. Nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

B. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác
hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người
đang có chồng, có vợ.

C. Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính.

D. B và C đúng.

Câu 19: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định nghiêm cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ bao nhiêu độ trở lên?

A. Từ 05 độ trở lên.

B. Từ 15 độ trở lên.

C. Từ 25 độ trở lên.

D. Từ 40 độ trở lên.

Câu 20: Hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện là hành vi nào?

A. Lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

B. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ
lợi;

C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

D. Tất cả hành vi trên.

Câu 21: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hộ tịch?

A. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người
khác để đăng ký hộ tịch;

B. Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch

C. Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ
liệu hộ tịch;

D. Cả 3 hành vi trên đều đúng.

Câu 22: Luật An ninh mạng năm 2018 quy định Sự cố an ninh mạng là gì?

A. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian.

B. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ
quan, tổ chức, cá nhân.

C. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

D. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xâm phạm an ninh quốc gia.

Câu 23: Thời hạn thực hiện việc giải trình theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng là bao nhiêu ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình?

A. 15 ngày

B. Không quá 15 ngày

C. 20 ngày

D. Không quá 20 ngày

Câu 24: Theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, người thực hiện công vụ, nhiệm vụ nếu biết hoặc buộc phải biết về tình huống xung đột lợi ích của mình mà không báo cáo thì bị xử lý như thế nào?

A. Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu;

B. Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi đó mà
tiếp tục tái phạm; người có hành vi vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng;

C. Cả a và b đều đúng;

D. Cả a và b đều sai;

Câu 25: Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính
công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại
và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn tuyệt đối không được sử dụng tài
chính công, tài sản công làm quà tặng

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài
sản công làm quà tặng

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công,
tài sản công làm quà tặng, vì mục đích từ thiện

Câu 26: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, người tố cáo hành vi tham nhũng có trách nhiệm nào sau đây?

A. Phải gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

B. Phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình theo quy định của Luật Tố cáo

C. Phải nộp lệ phí cho cơ quan thụ lý đơn tố cáo;

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 27: Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ bằng phương nào?

A. Trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch

B. Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính

C. Gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

D. Cả 3 phương thức trên đều đúng.

Câu 28: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định nghiện rượu, bia là gì?

A. Nghiện rượu, bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu, bia.

B. Nghiện rượu, bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu, bia với biểu hiện đặc trưng như thường
xuyên thèm uống, lượng uống có thể tăng theo thời gian, không thể tự kiểm soát lượng
uống hay ngừng uống.

C. Nghiện rượu, bia là tình trạng thường xuyên thèm uống rượu, bia.

D. Nghiện rượu, bia là tình trạng lượng uống rượu, bia có thể tăng theo thời gian, không
thể tự kiểm soát lượng uống hay ngừng uống.

Câu 29: Luật An ninh mạng năm 2018 quy định Khủng bố mạng là gì?

A. Khủng bố mạng là hành vi khủng bố.

B. Khủng bố mạng là hành vi tấn công không gian mạng.

C. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện
điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.

D. Khủng bố mạng là hành vi phá hủy cơ sở dữ liệu quốc gia.

Câu 30: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài sản tham nhũng như thế nào?

A. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi theo quy định của pháp luật;

B. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp theo quy
định của pháp luật;

C. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp
hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật;

D. Tài sản tham nhũng phải được tịch thu theo quy định của pháp luật.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!