Tổng hợp

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021)” bắt đầu từ ngày 3/6/2021 – 15h00’ ngày 14/6/2021 (không nhận bài dự thi sau thời gian này).

Cuộc thi được thi theo hình thức viết, với 3 câu hỏi. Trên bìa ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021)”; họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ. Mời các bạn cùng theo dõi thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ Công an Phú Yên về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

2. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng tham gia cuộc thi: Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên, lao động hợp đồng trong lực lượng Công an Phú Yên (các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không tham gia thi).

2. Câu hỏi cuộc thi: Gồm 03 câu hỏi và thang điểm như sau:

– Câu 1 (1,5 điểm): Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân được xác định là ngày, tháng, năm nào (0,5 điểm)? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (01 điểm)?

– Câu 2 (2,5 điểm): Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng An ninh nhân dân trong 75 năm qua (02 điểm)? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đã tặng cho lực lượng An ninh nhân dân (0,5 điểm)?

– Câu 3 (05 điểm): Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia và liên hệ với thực tiễn công tác của đồng chí (02 điểm); cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh, gương người chiến sỹ An ninh nhân dân tiêu biểu và nhận thức của đồng chí về mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an nhân dân (03 điểm)?

> Tham khảo Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

* Điểm hình thức bài thi: 01 điểm

* Tài liệu tham khảo: Luật số 32/2004/QH11, ngày 03/12/2004 về an ninh quốc gia; sách “Những trang sử vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng”, nhà xuất bản CAND, năm 2006; sách ảnh “Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam – 65 năm đồng hành cùng đất nước”, nhà xuất bản CAND, năm 2011; đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống An ninh nhân dân (Cục X03 dự kiến phát hành trước ngày 05/6/2021); tài liệu chính thống khác đã xuất bản, phát hành.

3. Hình thức và thể lệ cuộc thi

– Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh (lưu ý không sử dụng mô hình để dự thi). Trên bìa ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021)”; họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ.

– Bài dự thi là tác phẩm mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham gia cuộc thi nào tương tự trước đây. Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích, trả lời đầy đủ câu hỏi của Ban tổ chức, có thể sử dụng hình ảnh để minh họa (bắt buộc phải có chú thích và dẫn nguồn ảnh).

– Cá nhân hoặc nhóm (không quá 05 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

– Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục.

– Thí sinh phải tuân thủ thể lệ cuộc thi. Mọi thắc mắc về kết quả cuộc thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết các thắc mắc, khiếu nại.

– Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

– Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban tổ chức để thống nhất việc chấm điểm và trao giải thưởng.

* Bài dự thi không hợp lệ: các bài thi sao chép lẫn nhau, bài thi photocopy, nộp chậm so với thời gian quy định. Ban tổ chức không tiếp nhận mô hình gửi kèm bài dự thi.

4. Phẩn bổ số lượng tham gia dự thi

– Công an các đơn vị: mỗi đơn vị có ít nhất 02 bài dự thi (riêng các đơn vị Khối An ninh nhân dân có ít nhất 03 bài dự thi; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động: mỗi đơn vị có ít nhất 04 bài dự thi).

– Công an các địa phương: mỗi đơn vị có ít nhất 04 bài dự thi.

5. Thời gian, nơi nhận bài dự thi

a) Thời gian

– Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày triển khai kế hoạch đến 15h00’, ngày 14/6/2021 (không nhận bài dự thi sau thời gian này).

– Thời gian tổng kết, trao giải cấp Công an tỉnh: Dự kiến trong tháng 7/2021, tại buổi gặp mặt 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân gắn với gặp mặt cán bộ An ninh qua các thời kỳ.

b) Nơi nhận bài dự thi: Công an các đơn vị, địa phương gửi bài dự thi về Văn phòng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (Công an tỉnh, cơ sở 2). Thông tin liên hệ: đồng chí Đại úy Đỗ Như Đương – Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, số điện thoại: 0935499113.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Cấp Bộ Công an

– Giải tập thể: Dành cho Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi, gồm:

+ 01 giải nhất, kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 5.000.000 đồng.

+ 03 giải nhì, kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 3.000.000 đồng/giải.

+ 05 giải ba, kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 2.000.000 đồng/giải.

+ 08 giải khuyến khích, gồm giấy khen Ban tổ chức cuộc thi và kèm theo tiền thưởng mỗi giải: 1.000.000 đồng/giải.

– Giải cá nhân:

+ 01 giải đặc biệt kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 20.000.000 đồng.

+ 03 giải A kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 15.000.000 đồng/giải.

+ 05 giải B kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

+ 08 giải C kèm bằng khen của Bộ Công an và tiền thưởng: 7.000.000 đồng/giải.

+ 05 giải khuyến khích kèm giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

2. Cấp Công an tỉnh

Giải cá nhân (không có giải tập thể): gồm giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh kèm theo tiền thưởng:

– 01 giải nhất, tiền thưởng: 2.000.000 đồng

– 02 giải nhì, tiền thưởng: 1.500.000 đồng/giải

– 03 giải ba, tiền thưởng: 1.000.000 đồng/giải

– 07 giải khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải: 500.000 đồng/giải

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ

1. Ban Tổ chức cuộc thi

– Đ/c Đại tá Trần Trọng Hiền – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Trưởng ban;

– Đ/c Đại tá Châu Văn Thất – Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị: Phó Trưởng ban;

– Đ/c Đại tá Lương Tấn Dĩnh – Trưởng phòng Tham mưu: Thành viên;

– Đ/c Thượng tá Nguyễn Thị Ngọc An – Trưởng phòng Hậu cần: Thành viên;

– Đ/c Thiếu tá Đặng Thanh Tâm – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Thành viên.

2. Ban Giám khảo

2.1. Ban Giám khảo vòng sơ khảo

– Đ/c Thiếu tá Đặng Thanh Tâm – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Trưởng ban.

– Đ/c Thiếu tá Hồ Thị Xuân Hương – Phó bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Thành viên;

– Đ/c Đại úy Đỗ Như Đương – Phó bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Thành viên.

2.2. Ban Giám khảo vòng chung khảo

– Đ/c Thượng tá Nguyễn Khỏe – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Trưởng ban;

– Đ/c Đại tá Châu Văn Thất – Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị: Phó Trưởng ban;

– Đ/c Thượng tá Lê Thị Phương Loan – Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị: Thành viên;

– Đ/c Thiếu tá Đặng Thanh Tâm – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Thành viên.

3. Tổ thư ký

– Đ/c Đại úy Nguyễn Huỳnh Duân – Cán bộ, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.

– Đ/c Đại úy Mai Đồng Khánh – Cán bộ, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn thanh niên Công an tỉnh: là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng giúp lãnh đạo Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn quy trình chấm thi ở cấp Công an tỉnh; đề xuất kinh phí phục vụ công tác tổ chức, kinh phí giải thưởng; phối hợp tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi; lựa chọn 10 bài thi xuất sắc nhất tham gia cuộc thi cấp Bộ Công an.

2. Công an các đơn vị, địa phương: thực hiện nhiệm vụ phân công theo Kế hoạch số 109/KH-CAT-PV01, ngày 27/5/2021 của Công an tỉnh; đồng thời chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo và phát động, hướng dẫn, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc thi đạt hiệu quả, đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!