Tổng hợp

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới trực tuyến năm 2020

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới trực tuyến năm 2020 được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ. Cuộc thi diễn ra trong vòng 03 tháng, từ ngày 01/8/2020 đến ngày 01/11/2020.

Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trong phần mềm bộ đề được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi online là 25 câu hỏi. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút. Chi tiết mời các bạn theo dõi thể lệ cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới trực tuyến năm 2020

Thể lệ cuộc thi
Tìm hiểu pháp luật Bình đẳng giới trực tuyến năm 2020

1. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Nội dung thi

– Luật bình đẳng giới năm 2007.

– Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

– Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

– Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

3. Hình thức thi

3.1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ (Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ). Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi online là 25 câu hỏi. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên Website http://timhieuphapluatbdg.cantho.gov.vn hoặc http://cantho.gov.vn/wps/portal/soldtbxh.

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường hợp nào, mà thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

3.2. Cách thức thi, cách tính điểm

Đợt thi có 25 câu hỏi, trong đó có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán tỷ lệ % (phần trăm) người tham gia dự thi trả lời đúng 24 (hai mươi bốn) câu hỏi trắc nghiệm.

Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 25 câu hỏi.

3. 2.1. Câu hỏi trắc nghiệm

Người dự thi trả lời 24 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề của Cuộc thi.

3.2.2. Câu hỏi phân loại

Tại câu số 25 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán tỷ lệ % (phần trăm) người tham gia dự thi trả lời đúng 24 (hai mươi bốn) câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

3.2.3. Cách tính điểm

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 25 có tỷ lệ % đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết và thời gian trả lời nhanh nhất.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán tỷ lệ % chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).

Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

3.2.4. Cách tính giải Tập thể

Giải Tập thể được tính cho Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cấp thành phố: Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Cấp quận, huyện: 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Có tỷ lệ người tham gia cao (tính theo tỷ lệ % của tổng số lượng người của cơ quan, đơn vị do Sở Nội vụ cung cấp).

Có người tham gia trả lời đúng 24 câu hỏi trắc nghiệm cao, tính theo tỷ lệ % của tổng số lượng người của cơ quan, đơn vị.

Chọn xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

4. Thời gian thi, tổng kết cuộc thi và trao giải cuộc thi

4.1. Thời gian thi

Cuộc thi phát động và diễn ra trong vòng 03 tháng. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu là ngày 01/8/2020 và kết thúc là 01/11/2020) sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ.

4.2. Tổng kết cuộc thi

Kết quả thi sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi cuộc thi kết thúc và có kết quả trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Thư ký Cuộc thi làm thủ tục trao thưởng.

Trước khi công bố và trao thưởng, Ban Thư ký cuộc thi có quyền yêu cầu người trúng giải cung cấp Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đối chiếu, xác minh nhân thân của người dự thi. Ban Thư ký Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người dự thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi, thì Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi có quyền hủy kết quả của người dự thi.

4.3. Tổng kết cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp kết quả, trao giải và Giấy chứng nhận cho người trúng giải của Cuộc thi. (Giấy mời gửi đến người trúng giải theo địa chỉ cung cấp khi tham gia Cuộc thi)

5. Cơ cấu giải thưởng

5.1. Giải Cá nhân (07 giải), gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

Giải Cá nhân: là các cá nhân dự thi có kết quả thi cao nhất Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Cụ thể giá trị giải thưởng như sau:

– Giải nhất: 01 giải; số tiền thưởng 4.000.000 đồng/giải

– Giải nhì: 01 giải; số tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải

– Giải ba: 02 giải; số tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải

– Giải Khuyến khích: 03 giải; số tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải

5.2. Giải thưởng Tập thể (08 giải), cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích.

Giải Tập thể được tính cho Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể giá trị giải thưởng Tập thể như sau:

– Giải nhất: 01 giải; số tiền thưởng: 5.000.000 đồng/giải

– Giải nhì: 01 giải; số tiền thưởng: 3.000.000 đồng/giải

– Giải ba: 01 giải; số tiền thưởng: 2.000.000 đồng/giải

– Giải Khuyến khích: 05 giải; số tiền thưởng: 1.000.000 đồng/giải

6. Tổ chức thực hiện

Để Cuộc thi được tổ chức thành công và đạt mục tiêu tăng cường công tác truyền thông bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại cộng đồng hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên Đoàn Lao động thành phố có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên Đoàn Lao động cấp huyện tích cực triển khai, hưởng ứng Cuộc thi.

Đề nghị Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể các cấp và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai một số nội dung sau đây:

– Chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

– Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Đài Truyền Thanh, Báo, Đài khác hoặc Cổng Thông tin, Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng Thông tin, Trang Thông tin điện tử của Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể các cấp địa phương và các cơ quan, tổ chức trong ngành, các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp… ; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email: [email protected]) để theo dõi, đăng tải trên website: http://timhieuphapluatbdg.cantho.gov.vn

– Chỉ đạo việc phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có).

7. Thông tin liên lạc Ban Tổ chức

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ (Thường trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố Cần Thơ), địa chỉ: số 288, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại Phòng Xã hội: 02923. 831.975

Hỗ trợ về kỹ thuật:

Điện thoại: 02923.830.351 hoặc di động: 0907.384.369 của ông Võ Quang Tuyến. Email: [email protected]

Hỗ trợ thắc mắc liên quan Cuộc thi:

Điện thoại: 02923.831.975 hoặc di động: 0983.852.227 của bà Phạm Thị Thu Hương. Email: [email protected]

Trên đây là Hướng dẫn Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” năm 2020, mời các bạn cùng tham gia.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!