Tổng hợp

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 được chia thành 2 đợt, câu hỏi xoay quanh các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về lao động. Cụ thể:

  • Đợt 1: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Từ 23/6 – 31/7/2020)
  • Đợt 2: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động (Từ 01/9 – 30/9/2020)

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NĂM 2020

Bạn đang xem: Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Số: 454/TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 6 năm 2020

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3140/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020; căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi quy định Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

– Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

– Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

Trả lời các câu hỏi tìm hiểu các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về lao động; tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bộ luật Lao động năm 2019… và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, cụ thể như sau:

– Đợt 1: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Đợt 2: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

3. Thời gian thi

Thời gian thi cụ thể của mỗi đợt thi (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) như sau:

– Đợt 1: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 31/7/2020.

– Đợt 2: Từ ngày 01/9 đến hết ngày 30/9/2020.

Nếu có thay đổi về thời gian thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo trên website Cuộc thi (http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (http://sotuphap.daklak.gov.vn), Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CÁCH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

– Thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…).

– Để đăng ký dự thi, thí sinh truy cập vào website Cuộc thi tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn, vào mục “Hướng dẫn” để biết cách thức đăng ký dự thi; hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi.

– Thông tin thí sinh dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.

– Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh dự thi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế (so với Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác).

2. Cách thức thi

– Để tham gia thi, thí sinh thực hiện các bước tại mục “Hướng dẫn” trên website Cuộc thi.

– Thí sinh trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút, theo các yêu cầu sau:

+ Mỗi lần thi có 21 câu hỏi, trong đó có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề của đợt thi và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng.

>>> Tham khảo Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01 phương án đúng trong các phương án a, b, c, d…

+ Đối với câu dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

– Thí sinh dự thi có thể tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 03 lần/đợt. Hệ thống website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh.

– Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi.

Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Xét giải thưởng

a) Giải cá nhân: Được xét theo từng đợt thi, do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

– Thí sinh đạt giải là thí sinh có nhiều câu trắc nghiệm trả lời đúng theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng dưới đây. Đối với các giải Nhất, Nhì, Ba, thí sinh phải có ít nhất số câu trả lời đúng là 18/20 câu.

– Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau, hệ thống sẽ căn cứ vào tiêu chí “Thời gian làm bài thi ngắn hơn” để xếp hạng. Nếu trường hợp thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và thời gian làm bài ngang nhau thì sẽ căn cứ vào câu trả lời dự đoán đúng hoặc gần đúng về số người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm để xếp hạng.

b) Giải tập thể: Được xét chung cho 02 đợt thi, do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét và quyết định dựa vào các tiêu chí sau:

– Có quán triệt, chỉ đạo hưởng ứng, triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương, như: ban hành văn bản hưởng ứng, phát động, triển khai Cuộc thi; tuyên truyền về Cuộc thi; đôn đốc tham gia dự thi.

– Số lượng thí sinh dự thi trong 02 đợt.

– Số lượng thí sinh dự thi đạt giải trong 02 đợt.

2. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ theo Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giải thưởng Cuộc thi được cơ cấu như sau:

a) Giải cá nhân

Giải thưởng mỗi đợt thi được quy định cụ thể như sau:

– 01 giải nhất: 5.000.000 đồng;

– 02 giải nhì, mỗi giải: 2.500.000 đồng;

– 03 giải ba, mỗi giải: 1.500.000 đồng;

– 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 750.000 đồng.

b) Giải tập thể

Dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong triển khai, hưởng ứng, tham gia cả 02 đợt của Cuộc thi, gồm:

– 01 giải nhất: 8.000.000 đồng;

– 02 giải nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

– 03 giải ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

Đồng thời, các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi còn được nhận Giấy Chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

V. QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thí sinh có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Việc khiếu nại được thực hiện bằng văn bản, gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày trao giải thưởng Cuộc thi. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi

Website: http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn.

2. Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi

– Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp (số 04 Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk): 0262.3952.120.

– Email: [email protected]/.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh (thay báo cáo);
– Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi;
– Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
– UBND xã, phường, thị trấn (Phòng Tư pháp sao gửi);
– VP UBND tỉnh: LđVP; các P chuyên môn;
– Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh;
– Lưu: VT, NC.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Võ Văn Cảnh

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!