Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 3: Communication and Culture

Tiếng Anh 12 Unit 3 Communication and Culture giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần Communication, Culture để chuẩn bị bài The green movement trước khi đến lớp.

Soạn Communication and Culture Unit 3 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 38→39. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 3: Communication and Culture

Communication

Câu 1

Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box. (Nghe một cái nhìn tổng quan của phong trào xanh ở Việt Nam. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. T 2. F 3. T 4. T 5. F

Nội dung bài nghe:

With the economic development in recent years, people’s environmental awareness in Viet Nam has also increased. There have been many green initiatives in both urban and rural communities, which have inspired people to change their lifestyles and help to protect the environment.

Since 2008, ‘Education for Nature Viet Nam’ has collaborated with Super Motor Viet Nam in organising training courses for staff members of national parks and nature reserves. The aim is to help them to learn more about environmental solutions and protection strategies. This project is part of the Go Green Programme, co­organised by the Viet Nam Environment Protection Administration and the Ministry of Education and Training.

Another Go Green campaign is organised by The Plaza’s. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival, Nature and Environment photo contest, and No Bag Day. Every year, The Plaza’s takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.

To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza’s Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.

It is clear that Viet Nam’s government has made a great effort to promote the country’s green movement. This has also helped people to adopt environmentally responsible behaviour towards nature.

Hướng dẫn dịch:

Với sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, nhận thức về môi trường của người dân ở Việt Nam cũng đã tăng lên. Đã có nhiều sáng kiến xanh trong cả cộng đồng đô thị và nông thôn, đã thu hút mọi người thay đổi lối sống của họ và giúp bảo vệ môi trường.

Từ năm 2008, “Tổ chức giáo dục thiên nhiên Việt Nam” đã phối hợp với Siêu Motor Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Mục đích là để giúp họ tìm hiểu thêm về các giải pháp môi trường và chiến lược bảo vệ. Dự án này là một phần của Chương trình sáng kiến xanh, do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Bộ Giáo dịc và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Một chiến dịch Xanh khác được tổ chức bởi Plaza. Nó bao gồm một loạt các hoạt động xanh như lễ hội trồng cây, cuộc thi ảnh Thiên nhiên và Môi trường, và Ngày Không Túi. Hàng năm, The Plaza tham gia vào sự kiện Giờ Trái Đất khi tất cả các trung tâm mua sắm của họ tắt đèn để nhắc nhở khách hàng tiết kiệm điện.

Để khuyến khích việc sử dụng túi nhựa dùng một lần, người mua sắm tại The Plaza của Green Day chỉ được cung cấp túi giấy thân thiện với môi trường.

Rõ ràng là chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn để thúc đẩy phong trào xanh của đất nước. Điều này cũng đã giúp con người áp dụng các hoạt động có trách nhiệm với môi trường đối với thiên nhiên.

Câu 2

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận về câu hỏi sau đây.)

I think we should walk and ride bicycles more often instead of riding motorcycles or driving cars to save energy and to reduce emissions of harmful chemicals into the environment.

Gợi ý đáp án 

I think we should walk and ride bicycles more often instead of riding motorcycles or driving cars to save energy and to reduce emissions of harmful chemicals into the environment.

(Tôi nghĩ chúng ta nên đi bộ và đi xe đạp thường xuyên hơn thay vì đi xe máy hay ô tô để tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu thải khí hóa học độc hại vào môi trường.)

Culture

Câu 1

Quickly read the text and answer the questions that follow. (Trả lời câu hỏi:)

1. The five greenest countries are Sweden, Norway, Costa Rica, Germany, and Denmark and the ten greenest cities are Copenhagen, Amsterdam, Stockholm, Vancouver, London, Berlin, New York, Singapore, Helsinki, and Oslo.

2. They often wear helmets when travel around in the city on cycle paths and lanes or they can use public transport with buses and taxis that run on renewable energy.

3. They make their public transport sustainable by using buses and taxis that run on renewable energy.

4. They convert it into valuable resources. Almost 100% of the household waste in the city is recycled and is used for heating and electricity; and drinking water is always of very high and reliable quality.

Câu 2

Work in pairs. Discuss the question. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về câu hỏi.)

What should people in big cities in Viet Nam do to make their city become a green city like Stockholm?

Gợi ý đáp án 

People in big cities in Viet Nam should:

– both public and private transport can use upgraded biogas produced by waste-water treatment plants applying advanced technologies.

– travel by buses and taxis that run on renewable energy, which is really good for the environment

Chú ý: Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Dịch nghĩa

Mọi người ở thành phố lớn của Việt Nam nên:

– sử dụng cả vận tải công cộng và tư nhân có thể sử dụng khí sinh học được cấp từ các nhà máy xử lý nước thải sử dụng các công nghệ tiên tiến.

– đi lại bằng xe buýt và xe taxi chạy bằng năng lượng tái tạo, thực sự tốt cho môi trường.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!